Arbejdsmiljøbrevkassen

Oplever du problemer med jeres arbejdsmiljø, som I ikke selv kan løse, bør du søge hjælp. I DS kan du få støtte og råd til at tackle problemer med f.eks. arbejdspres, stress, vold, trusler og andre problemer inden de vokser sig for store.

Har du eller din arbejdsplads problemer med arbejdsmiljøet, skal du først og fremmest henvende dig til din arbejdsmiljørepræsentant, din tillidsrepræsentant eller din leder.

Du kan også kontakte din konsulent i Dansk Socialrådgiverforening, hvis du har spørgsmål.

Er dine arbejdsmiljøproblemer vokset ud af proportion, er du i fare for at miste dit job på grund af en sygemelding eller lignende, skal du straks kontakte din konsulent i Dansk Socialrådgiverforening.

Arbejdsmiljøbrevkassen

Har du brug for hjælp til personlig afklaring af, hvordan du kan tackle arbejdsmiljøproblemer?

Skriv til Arbejdsmiljøbrevkassen og få råd om, hvad du kan gøre ved arbejdsmiljøproblemer. Formålet er at give dig støtte til at løse problemerne, inden de vokser sig for store.

Kontakt Arbejdsmiljøbrevkassen

Du kan du sende en e-mail til Arbejdsmiljøbrevkassen, som varetages af vores konsulenter på arbejdsmiljøområdet. Du får svar inden for cirka en uge.
» Send dit spørgsmål til Arbejdsmiljøbrevkassen – arbejdsmiljoebrevkassen@socialraadgiverne.dk

Nogle spørgsmål til brevkassen kan måske være svære at besvare per e-mail. Derfor kan vores svar være, at vi gerne vil have lov til at ringe dig op og få en dialog om dine handlemuligheder.

Konsulenter

Telefonrådgivningen og brevkassen bliver varetaget af erfarne konsulenter ansat i Dansk Socialrådgiverforening.

Har du et akut problem?

Er du i fare for at miste dit job på grund af en sygemelding eller lignende, skal du kontakte din konsulent.

Eksempler på spørgsmål og svar

Her kan du læse eksempler på spørgsmål og svar fra Arbejdsmiljøtelefonen og Arbejdsmiljøbrevkassen. Alt er naturligvis anonymiseret.

Spørgsmål om at være ny på arbejdspladsen

Jeg er nyuddannet og i mit første job. Jeg har fået en god introduktion og har en mentor som jeg kan spørge om alt muligt, men det fungerer ikke ret godt fordi hun har så travlt. Jeg tror også, at hun synes at jeg arbejder for langsomt. Hvad kan jeg gøre?

Svar:
Vent ikke for længe med at tage spørgsmålet op med enten din mentor eller din leder. Det er slet ikke sikkert, at din mentor opfatter din indsats negativt. Jo længere tid der går jo sværere bliver det. Overvej først hvad det er du egentlig har brug for, og hvad du skal bede om. Det er en rigtig god idé med et ugentligt møde med din mentormøde. Du kan også foreslå mere sidemandsoplæring, færre sager, eller mere undervisning i f.eks. de interne arbejdsgange, udfyldelse af skemaer, IT-systemerne, osv. Mange har også god gavn af et netværk med andre nyuddannede og nyansatte på arbejdspladsen.

Spørgsmål om varigheden af stresssygemelding

Jeg er lige blevet sygemeldt på grund af stress. Hvor lang tid går der, før man er rask? Jeg vil gerne tilbage på arbejdet så hurtigt som muligt.

Svar:
Det er helt forskelligt, hvor lang tid stresssygemeldte har brug for at komme sig. Det kommer an på dine symptomer, og hvor hurtigt de forsvinder igen. Nogle er sygemeldte i tre uger, andre i tre måneder og nogle i et halvt år eller mere. Hvis du er syg på grund af stressende forhold på dit arbejde, skal du ikke tænke på dit arbejde, men i stedet sætte dig selv og din helbredelse øverst på dagsordenen. Vær tålmodig med dig selv.

Spørgsmål om søvn

Jeg sover dårligt om natten, kan ikke falde søvn og vågner for tidligt med tanker om mit arbejde. Jeg fungerer dårligere og dårligere på mit arbejde, fordi jeg er træt. Hvad kan jeg gøre?

Svar:
Du skal have brudt den onde cirkel. Prøv for eksempel at udfordre dig selv med anstrengende fysiske aktiviteter over nogle dage. Hvad med en lang vandretur i skoven? Bed desuden om en samtale med din leder, din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant eller en god kollega, hvor du kan få drøftet de arbejdsmæssige problemstillinger, som du tumler med. Hvis søvnproblemerne fortsætter, så kontakt din læge.

Spørgsmål om anmeldelse af trusler

Jeg har været udsat for trusler om vold på mit arbejde, og sagen er anmeldt til politiet. Min arbejdsplads vil ikke anmelde hændelsen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring​ eller kommunens forsikringsselskab, fordi jeg ikke har været fraværende, sygemeldt eller modtaget anden behandling. Er det korrekt?

Svar:
Ifølge arbejdsskadeloven skal arbejdsulykker anmeldes, hvis de kan give anledning til udbetaling af ydelser efter loven. Man kan ikke spå ud i fremtiden, så ingen kan på nuværende tidspunkt vide, om en episode kan give senskadefølger, og dermed på et senere tidspunkt vil resultere i behandlingsudgifter, varigt mén eller erhvervsevnetab. Derfor skal alle arbejdsulykker anmeldes til arbejdspladsens arbejdsskadeforsikringsselskab eller direkte til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Reglen om at der skal være 1 dags sygefravær gælder kun for anmeldelser til Arbejdstilsynet, og ikke for anmeldelser til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Hvis din arbejdsplads fortsat ikke ønsker at anmelde de trusler, som du har været udsat for, bedes du henvende dig til DS-regionen, som kan hjælpe dig med anmeldelsen og rette henvendelse til din arbejdsplads om hvilke regler der gælder.
» Læs flere gode råd om anmeldelse af vold og trusler

Spørgsmål om hvordan man bliver arbejdsmiljørepræsentant

Jeg har lyst til at blive arbejdsmiljørepræsentant, hvordan bliver jeg det?

Svar:
Alle arbejdspladser med mere end 10 ansatte skal have en arbejdsmiljørepræsentant, som vælges af og blandt de ansatte på arbejdspladsen eller afdelingen.
» Læs mere om valgbarhed og valgperioden for arbejdsmiljørepræsentanter.

Husk at meddele Dansk Socialrådgiverforening, når du er blevet valgt til arbejdsmiljørepræsentant. Du skal registreres i medlemskartoteket, så vi kan komme i kontakt med dig. Desuden skal Dansk Socialrådgiverforening anmelde valget overfor arbejdsgiveren, sådan at du har den fornødne beskyttelse.

Spørgsmål om Arbejdspladsvurdering (APV)

Hvor tit skal man lave APV?

Svar:
Man skal gennemføre APV, den lovpligtige arbejdspladsvurdering, mindst hvert 3. år. Man skal dog også gennemføre APV’en, hvis der sker større ændringer i organisationen, for eksempel ved omstruktureringer eller flytninger.
» Læs mere om APV

Spørgsmål om hævesænkeborde

På vores arbejdsplads har vi flere gange ansøgt om at få hævesænkeborde, men får afslag fordi der skal spares. Hvad er vores rettigheder?

Svar:
Det er en rigtig god idé at variere sine arbejdssstillinger, så man ikke sidder fastlåst hele dagen. I har desværre ikke krav på at få hæve/sænkeborde. Ifølge Arbejdstilsynets vejledning skal arbejdspladsen i fornødent omfang være let indstillelig, f.eks. hvis den bruges af forskellige medarbejdere, og at det kan være en fordel at kunne skifte mellem at stå og sidde.
» Se mere i At-vejledning A.1.15 om Arbejdspladsens indretning og inventar.

I kan dog gøre et eller flere af følgende:

  • undersøge om jeres skriveborde i øvrigt opfylder de krav, der bliver nævnt i At-vejledningen.
  • argumentere med problemer med ryg, nakke, skuldre, musearme. Har der været sygefravær på grund af dette? Er der anmeldt en arbejdsskade?
  • gøre kraftigt opmærksom på problemet næste gang der skal laves den lovpligtige APV (arbejdspladsvurdering).
  • alliere jer med arbejdsmiljørepræsentanten.

Har du et akut problem?

Er du i fare for at miste dit job på grund af en sygemelding eller lignende, skal du kontakte din konsulent.

Arbejsmiljøbrevkassens konsulenter

Kontakt DS’ konsulenter på Arbejdsmiljøbrevkassen på arbejdsmiljoebrevkassen@socialraadgiverne.dk.

DortheVisby Augustesen

Dorthe Visby Augustesen

Konsulent

Socialrådgiver og arbejdsmiljøkonsulent. Dorthe rådgiver arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og medlemmer om hvordan arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen kan tackles. Hun samarbejder med DS' konsulenter i Region Syd om at skabe stærke og bæredygtige fagklubber for socialrådgiverne på arbejdspladserne. Dorthe er ansat i Region Syd.
ElisabethHuus Pedersen

Elisabeth Huus Pedersen

Konsulent

Psykolog og uddannet stressvejleder. Elisabeth arbejder som konsulent på arbejdsmiljøområdet med udvikling, vidensindsamling og information om socialrådgivernes arbejdsmiljø. Endvidere rådgiver hun Dansk Socialrådgiverforenings regioner på vanskelige sager og koordinerer arbejdsmiljøindsatser. Elisabeth er ansat i sekretariatet i København.

MetteGlud Holm

Mette Glud Holm

Konsulent

Socialrådgiver og Master i Social Integration. Mette arbejder som faglig konsulent med løn- og ansættelsessager og koordinerer arbejdsmiljøindsatsen i Region Øst. Hun har særlig viden om sygefravær og fastholdelse. Mette er ansat i Region Øst.

Få personlig rådgivning