Arbejdstilsynet

Hvad laver Arbejdstilsynet og hvornår melder man en arbejdsplads til Arbejdstilsynet?

Arbejdstilsynets formål er at medvirke til at skabe et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser ved at:

  • føre tilsyn med virksomhedernes arbejdsmiljø
  • udstede påbud til virksomhederne om at bringe forholdene i orden
  • udstede smileys
  • autorisere arbejdsmiljørådgivere
  • udarbejde regler om arbejdsmiljøforhold
  • lave arbejdsmiljøvejvisere
  • føre statistik om arbejdsmiljø

Hvor henvender man sig?

Hvis arbejdsmiljøet på din arbejdsplads ikke er i orden, skal du først og fremmest kontakte din arbejdsmiljørepræsentant eller din tillidsrepræsentant. De har mulighed for at gå i dialog med ledelsen på jeres arbejdsplads, enten uformelt – eller gennem arbejdsmiljøudvalget, samarbejds- eller MED-udvalget.

DS’ konsulenter i regionerne kan komme med ideer og bistå i forhandlinger.

Somme tider kan det være overordentligt vanskeligt at overbevise ledelsen om, at det er nødvendigt at gøre noget alvorligt ved problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Sidste udvej er at melde arbejdspladsen til Arbejdstilsynet.

DS anbefaler, at I henvender jer til DS inden henvendelsen til Arbejdstilsynet. DS vil gerne bistå jer under sagens forløb.

» Se mere på Arbejdstilsynets hjemmeside www.at.dk.

Bemærk også, at Arbejdstilsynet har et callcenter, som man kan bruge til at få afklaret spørgsmål om arbejdsmiljøreglerne.

Arbejdsmedicinsk klinik

Dansk Socialrådgiverforening henviser

Du kan blive henvist til udredning på arbejdsmedicinsk klinik af din praktiserende læge. Dansk Socialrådgiverforening har også henvisningsret til arbejdsmedicinsk klinik.

» Kontakt din konsulent i DS-regionen og bliv henvist, hvis du er i tvivl om hvorvidt dine symptomer skyldes arbejdet.

» Her finder du links til Arbejdsmedicinske klinikker

Få personlig rådgivning