Invitation til stormøde for alle tillidsrepræsentanter!

Kære TR i Dansk Socialrådgiverforening

En konflikt nærmer sig, og selv om vi stadig håber og arbejder på en aftale med arbejdsgiverne, skal vi forberede os på både strejke og lockout.

Heldigvis har vi et stærkt sammenhold blandt socialrådgiverne – og vi har befolkningen med os!

Vi oplever massiv støtte både i meningsmålinger og konkret fra forældre, patienter og andre borgere, som vil blive berørt af konflikten.

Samtidig står fagbevægelsen historisk stærkt sammen på tværs af faggrupper, og her spiller du og dine TR-kolleger i både DS og de øvrige organisationer en helt afgørende rolle i en eventuel konflikt.

Derfor inviterer DS og de øvrige organisationer for offentligt ansatte til stormøde om konflikten for alle organisationernes tillidsrepræsentanter. Det sker i Fredericia den 22. marts. Hver kan du møde tusindvis af TR’er fra andre faggrupper i din kommune, aftale og koordinere fælles aktiviteter, blive inspireret og meget mere.

Vi forventer, at det bliver et historisk stort TR-møde!

Tilmelding

Tilmeld dig hos FOA – NU!
www.tilmeldmig.dk/?9759180172

Tid og sted

Torsdag den 22. marts kl. 10:00 – 15:00.
Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia

Der er adgang til hallen og morgenmad fra kl. 9, og du får mad og drikke under mødet.

Frikøb og transport

Hvis din arbejdsgiver ikke vil give dig fri til at deltage i mødet, er der mulighed for at blive frikøbt af DS.
» Find og udfyld blanketten og send den til os – du skal vælge blanket B4 under “Blanketter for landsklubber, faggrupper, sektioner mv.”

I hver region arrangerer DS fælles transport til stormødet. Du vil blive kontaktet med nærmere information fra dit regionskontor, når vi kommer tættere på.

Vi håber at se rigtig mange af jer til stormøde i Fredericia!

De bedste hilsener
Dansk Socialrådgiverforening

Kontakt