Barselsberegner (børn født før 2. august 2022)

Dansk Socialrådgiverforenings barselsberegner hjælper dig med overblikket og planlægningen af din barsel i forbindelse med retten til løn, barselsdagpenge, orlov og andre vigtige datoer.

Pt. dækker barselsberegneren kun børn født eller modtaget senest 1. august 2022. For børn født eller modtaget 2. august 2022 eller senere gælder den nye orlovsmodel.

» Læs mere om den nye orlovsmodel

Når det er endelig aftalt, hvordan den lønnede del af orloven fordeler sig, og disse aftaler er implementeret i barselsberegneren, vil barselsberegneren kunne beregne barsel efter den nye orlovsmodel. Barselsberegneren kan altså endnu ikke bruges for børn født eller modtaget 2. august 2022 eller senere. Barselsberegneren for den nye orlovsmodel forventes klar ultimo august 2022.

Er du i tvivl om den nye orlovsmodel? Kontakt din konsulent


Ved hjælp af Dansk Socialrådgiverforenings barselsberegner kan du få indsigt i, hvor meget barsel du – og eventuelt din partner – har krav på.

Barselsberegneren tager udgangspunkt i dit konkrete ansættelsesforhold – og din partners, hvis pågældende er ansat på vilkår, som Dansk Socialrådgiverforening har indsigt i. For eksempel funktionærloven eller overenskomster hvor Dansk Socialrådgiverforening er part.

Barselsberegneren kan for eksempel give dig overblik over:

  • hvordan I bedst kan planlægge jeres orlov, så det passer til jeres behov,
  • hvor mange ugers orlov med løn I har ret til, eller
  • hvor mange ugers orlov I kan holde med barselsdagpenge.