FAQ – medlemsaktiviteter som følge af corona

Alle arrangementer afholdes online eller udskydes indtil videre

I forlængelse af regeringens udmeldinger om COVID-19 / Coronavirus vil alle arrangementer indtil videre blive afholdt online eller udskudt.

Vi følger myndighedernes krav og vejledninger og ønsker at medvirke til at begrænse spredningen af sygdommen i den danske befolkning

Se de konkrete arrangementer i kalenderen.

Vi har samlet en række af de spørgsmål og svar, som udskydelsen kan give anledning til, i denne FAQ. Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte os på ds@socialraadgiverne.dk eller ved at ringe til os på 70 10 10 99.

Du kan finde de seneste oplysninger om COVID-19 / Coronavirus på coronasmitte.dk.

Hvilke arrangementer er påvirket?

Alle begivenheder, som DS er arrangør af: TR-konference, faggruppe-temadage, TR-kurser, suppleant-kurser, medlemskurser. Vi anbefaler ligeledes, at klubmøder afholdes online eller udskydes.

Får jeg min deltagerbetaling til arrangementet betalt tilbage?

Ja, alle deltagere i arrangementer, som DS har arrangeret, får deres betaling returneret over den kommende tid.

Hvis jeg har købt en togbillet/flybillet til arrangement, får jeg så den tilbagebetalt?

Hos mange rejseudbydere vil man kunne få refunderet sine billetter. Hvis det ikke er muligt, afholder DS udgiften.

Hvornår ved I, hvor og hvornår erstatningsarrangementet bliver afholdt?

Vi tager løbende bestik af situationen og håber på snart igen at kunne afholde arrangementer og aktiviteter. Så snart situationen ændrer sig, melder vi det ud. Tilmeldte deltagere til arrangementer vil blive kontaktet direkte.

Min faggruppes arrangement er blevet aflyst. Hvordan foreholder det sig med betaling til oplægsholdere og lokaler?

Du skal kontakte Dansk Socialrådgiverforening – sa@socialraadgiverne.dk  – da svaret afhænger af typen af arrangement.

Jeg er medlem/TR og skal holde møde med en DS-konsulent – bliver mødet aflyst?

Nej. Det er kun arrangementer, som er påvirket af beslutningen – men alle møder med DS-konsulenter bliver afholdt telefonisk eller på video. Du vil blive kontaktet af den konsulent, du har møde med.

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.