Særlige risikogrupper

Hvis du har spørgsmål, du ikke kan finde svar på her på siden, skal du tage fat i din region. Du finder kontaktoplysninger nederst på siden.

Hvem er de særlige risikogrupper i forhold til smitte?

Personer der har øget risiko er

 • Personer med høj alder
 • Personer med overvægt
 • Personer med visse kroniske sygdomme og personer med nedsat immunforsvar
 • Visse børn og unge med kronisk sygdom
 • Gravide
 • Personer i plejebolig

Sundhedsstyrelsen gør desuden opmærksom på at nogle personer kan være særligt udsatte under pandemien, fx på grund af en øget risiko for smitte. Der peges på følgende personer:

 • Socialt og økonomisk udsatte (især personer uden fast bopæl og kombination med øvrige sygdomme/tilstande)
 • Personer med fysisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse (da de kan have vanskeligt ved at følge anbefalinger)
 • Arbejde i sundhedssektoren (i kombination øvrige sygdomme/tilstande)
 • Mandligt biologisk køn (i kombination med alder og øvrige sygdomme/tilstande)

Jo højere alder og/eller jo flere og alvorlige kroniske sygdomme, du har, jo mere opmærksom bør du være på at følge anbefalingerne.

Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig i forholde dig, bør du tage kontakt til din egen læge, eller den læge, som behandler dig på sygehuset.

Er du i øget risiko og arbejder i sundheds-, ældre- eller socialsektoren, kan du læse mere under spørgsmålet: Jeg arbejder på et bosted og er selv i risikogruppen.

» Sundhedsstyrelsen: Personer i øget risiko

» Sundhedsstyrelsen: Personer med øget risiko ved COVID-19 – fagligt grundlag af 12. marts 2021

Hvordan forebygger jeg smitte, når jeg tilhører en særlig risikogruppe?

Sundhedsstyrelsen skriver om Personer i øget risiko:

‘Hvis du er i øget risiko for at blive alvorligt syg med COVID-19, kan du fortsat gøre mange af de samme ting, som du gjorde før COVID-19 epidemien. Du kan fx tage på arbejde, deltage i fritidsaktiviteter, passe børnebørn eller lignende.

Hvis du allerede før COVID-19 epidemien tog særlige forholdsregler i din hverdag for at undgå at blive smittet med andre sygdomme, fx pga. et nedsat immunforsvar, så skal du fortsat gøre det.”

Sundhedsstyrelsens gode råd til dig i øget risiko:

 • Følg i særlig grad Sundhedsstyrelsens seks generelle råd og bed andre om at tage hensyn
 • Brug mundbind. I mange tilfælde er der krav om mundbind, men det er også et godt råd at anvende mundbind i andre situationer, hvor det ikke er muligt at holde 2 meters afstand til andre
 • Overvej, om der skal laves ændringer på din arbejdsplads

Sundhedsstyrelsens anbefalinger til arbejdspladserne er følgende:

‘Særlige tiltag på arbejdspladsen

Langt de fleste personer i øget risiko kan gå på arbejde, som de plejer, hvis Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af smitte kan overholdes. Du behøver derfor ikke som udgangspunkt at blive flyttet til en anden funktion eller arbejde hjemmefra, heller ikke selvom du til hverdag har kontakt med mange mennesker. Det er dog vigtigt, at du taler med din arbejdsgiver om, hvorvidt der skal foretages nogle ændringer ift. dine arbejdsopgaver eller arbejdsforhold, så smitte forebygges mest muligt, og du kan føle dig tryg, når du går på arbejde.

Din arbejdsgiver har ansvar for, at arbejdsmiljøet på din arbejdsplads generelt er sikkert, herunder at du og dine kollegaer er informeret om mulige smittekilder, fx kontaktpunkter, og at det er muligt at følge Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af smittespredning. Din arbejdsgiver skal derudover sørge for, at du og dine kollegaer kender til symptomerne på COVID-19, og ved, at I skal blive hjemme i selvisolation, hvis I udvikler symptomer på COVID-19.

Gode råd til din arbejdsgiver

 • Sørg for, at det er muligt for medarbejderen at holde 2 meters afstand til kollegaer/klienter/kunder/borgere, eller at der opsættes barrierer, fx en skærm af plastic eller glas ved en betalingsdisk eller at det er muligt at bruge mundbind.
 • Sørg for at afholdelse af møder sker under hensyn til personer i øget risiko, herunder med overholdelse af min. 2 meters afstand, kortest mulig mødevarighed samt med mulighed for deltagelse via video.
 • Sørg for let adgang til håndvask med vand og flydende sæbe, evt. hånddesinfektion samt adgang til engangshåndklæder.
 • Sørg for at alle medarbejdere er informeret om at holde god håndhygiejne, herunder at vaske hænder, når de møder op og inden de går hjem, og eventuelt flere gange i løbet af dagen afhængigt af aktiviteten.
 • Sørg for opmærksomhed på daglig og regelmæssig rengøring og evt. desinfektion af overflader som borde og stole, samt kontaktpunkter fx toiletter, dørhåndtag, kontakter, kaffemaskine.
 • Sørg for, at medarbejderne har mulighed for brug af personlige redskaber og remedier, som ikke deles med andre, fx telefon og tastatur mv., og at de har mulighed for at rengøre dem ofte.
 • Sørg for at alle medarbejdere er instrueret i at gå hjem og blive hjemme, hvis de udvikler symptomer, som kunne give mistanke om COVID-19 og kender til symptomerne

Tal med din arbejdsgiver, hvis du oplever udfordringer med at ovenstående anbefalinger overholdes.

Du skal drøfte og aftale de konkrete tiltag med din arbejdsgiver. Der kan være begrænsede muligheder for omplacering på nogle arbejdspladser, men det må ikke være en hindring for at du bliver omplaceret hvis du har behov for det. Eventuelt begrænsede muligheder for at omplacere medarbejderen til anden opgave eller funktion skal løses lokalt, og må ikke være en hindring for omplacering.

Du kan ved behov kontakte din behandlende læge på sygehus eller egen læge for en konkret vurdering af din risiko på arbejdspladsen. Hvis man er i tvivl om forhold på arbejdspladserne og ens rettigheder mv., kan man ved behov opsøge rådgivning i fagpolitiske organisationer.

» Sundhedsstyrelsen: Personer i øget risiko

» Sundhedsstyrelsen: Personer med øget risiko ved COVID-19 – fagligt grundlag af 12. marts 2021

» Sundhedsstyrelsens pjece: Gode råd til dig der er i øget risiko af 17. februar 2021

Hvordan forebygger jeg smitte, når jeg selv tilhører en særlig risikogruppe og arbejder med pleje, omsorg eller behandling?

Sundhedsstyrelsen skriver om de personer, der selv tilhører en risikogruppe:

‘Hvis du er ansat i sundheds-, social- eller ældresektoren, skal du ikke varetage opgaver eller funktioner i dit arbejde, hvor du deltager i pleje, omsorg eller behandling af eller har tæt kontakt med personer med mistænkt eller bekræftet COVID-19.

Hvis du er gravid og ansat i sundheds-, social- og ældresektor eller i dagtilbud 0-6 år, og hvis du har arbejdsfunktioner med tæt kontakt til patienter, borgere eller børn, skal du omplaceres til andre arbejdsopgaver, hvor du ikke har tæt kontakt med andre fra fulde 28 graviditetsuger (28+0) og resten af graviditeten. Hvis omplacering eller hjemmearbejde ikke er muligt skal du fraværsmeldes.’

Se desuden anbefalingerne under spørgsmålet om ‘Hvordan forebygger jeg smitte, når jeg tilhører en særlig risikogruppe?’

» Sundhedsstyrelsen: Personer med øget risiko ved COVID-19 – fagligt grundlag af 12. marts 2021.

Hvordan forebygger jeg at smitte min pårørende, der tilhører en særlig risikogruppe?

Sundhedsstyrelsen skriver følgende til pårørende til personer i øget risiko:

“Som pårørende til en person i øget risiko er det naturligt, at man kan blive bekymret.

Vi anbefaler følgende til pårørende til personer i øget risiko:

Vær særligt opmærksom på at overholde Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse. Hjælp også din pårørende og andre som du bor sammen med, med at huske rådene – også børn.
Hold ekstra godt øje med symptomer, der kunne være COVID-19. Gå straks i selvisolation, hvis du får symptomer. Det gælder også milde symptomer eller hvis du er nær kontakt til en person, som er smittet med ny coronavirus. Hvis du er smittet med ny coronavirus, og bor sammen med en person som er i øget risiko, kan du måske få bevilliget et isolationsophold uden for hjemmet. Kontakt din kommune for at høre mere.

Som udgangspunkt bør du altid så vidt muligt holde 2 meters afstand, når du er på besøg hos personer i øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19, som du ikke bor sammen med og ikke på anden måde har vanlig tæt kontakt med.

Hvis dette ikke er muligt, fx fordi der er behov for pleje og omsorg, kan du overveje at tage et mundbind på for at beskytte personen. Husk at du bør anvende et fabriksfremstillet type I CE-mærket mundbind.

Du bør også tage hensyn til personen i øget risikos egne ønsker i forhold til, om andre skal bære mundbind.

Hvis du bor sammen med en person i øget risiko, kan du som udgangspunkt godt deltage i sociale sammenhænge som vanligt, fx gå på arbejde og komme i skole eller dagtilbud. Er du ansat på sundheds-, social- eller ældreområdet, og bor sammen med en person i øget risiko, skal du ikke deltage i planlagt pleje, omsorg eller behandling eller have tæt kontakt med personer med mistænkt eller bekræftet COVID-19, og du bør omplaceres til anden opgave eller funktion.

Hvis du som pårørende er blevet vaccineret mod COVID-19, er det fortsat vigtigt, at du overholder de generelle råd om smitteforebyggelse. Det skyldes, at vaccinerne ikke er 100 procent effektive, og der er derfor en lille risiko for, at man kan blive smittet og syg med COVID-19, selvom man er fuldt vaccineret. Desuden er det endnu ikke dokumenteret, om vaccinationen forebygger, at man som vaccineret kan bære virus og dermed smitte andre uden selv at få symptomer.”

» Sundhedsstyrelsen: Personer i øget risiko

» Sundhedsstyrelsen: Personer med øget risiko ved COVID-19 – fagligt grundlag af 12. marts 2021

Hvordan håndterer jeg risiko for smitte, når jeg er gravid?

Gravide betragtes som værende i øget risiko ud fra et hensyn til både den gravide og det ufødte barn.

Du skal derfor følge de anbefalinger, der gælder for andre personer i øget risiko. Læs mere under spørgsmålet: ‘Hvordan forebygger jeg smitte, når jeg tilhører en særlig risikogruppe?’

Du behøver ikke at bruge mundbind ud over de anbefalinger der gælder for den almene befolkning, med mindre du har behov for at skabe tryghed.

Sundhedsstyrelsen skriver følgende om ansatte i sundheds-, social- og ældresektoren samt dagtilbud for mindre børn:

Gode råd til dig i øget risiko, som arbejder i visse funktioner

Hvis du er ansat i sundheds-, social- eller ældresektoren, skal du ikke varetage opgaver eller funktioner i dit arbejde, hvor du deltager i pleje, omsorg eller behandling af eller har tæt kontakt med personer med mistænkt eller bekræftet COVID-19.

Hvis du er gravid og ansat i sundheds-, social- og ældresektor eller i dagtilbud 0-6 år, og hvis du har arbejdsfunktioner med tæt kontakt til patienter, borgere eller børn, skal du omplaceres til andre arbejdsopgaver, hvor du ikke har tæt kontakt med andre fra fulde 28 graviditetsuger (28+0) og resten af graviditeten. Hvis omplacering eller hjemmearbejde ikke er muligt skal du fraværsmeldes.


» Sundhedsstyrelsen: Gode råd til dig der er i øget risiko af 17. februar 2021.

» Sundhedsstyrelsen: Personer i øget risiko

» Sundhedsstyrelsen: Personer med øget risiko ved COVID-19 – fagligt grundlag af 12. marts 2021.

Vi følger udmeldinger fra myndighederne og opdaterer løbende informationerne om, hvordan du skal forholde dig som lønmodtager i forbindelse med coronavirus.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål skal du tage fat i din region.

Region Nord – ds-nord@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 87 30 91 91

Region Syd – ds-syd@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 87 47 13 00

Region Øst – ds-oest@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 33 38 62 22

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.