Vaccination

Hvis du har spørgsmål, du ikke kan finde svar på her på siden, skal du tage fat i din region. Du finder kontaktoplysninger nederst på siden.

Hvornår kan jeg blive vaccineret?

Sundhedsstyrelsen skriver, at grundlaget for prioriteringen af hvem der skal vaccineres først, er følgende faglige hovedmålsætninger:

 1. Minimering af død og alvorlig sygdom som følge af COVID-19.
 2. Minimering af smittespredning og epidemikontrol.
 3. Sikring af samfundskritiske nøglefunktioner

Sundhedsstyrelsen har defineret 10 målgrupper, der skal vaccineres i en bestemt rækkefølge:

 • 1 – Personer som bor i plejebolig mv.
 • 2 – Personer med alder ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp
 • 3 – Personer med alder ≥ 85 år
 • 4 – Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion
 • 5 – Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særlig øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19
 • 6 – Udvalgte pårørende til personer med særlig øget risiko for et alvorligt forløb eller pårørende som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson
 • 7 – Personer med alder 80-84 år
 • 8 – Personer med alder 75-79 år
 • 9 – Personer med alder 65-74 år
 • 10 A –  Personer på 60-65 år (fødselsårgang 1957-1961)
 • 10 B –  Personer på 55-59 år (fødselsårgang 1962-1966)
 • 10 C –  Personer på 50-54 år (fødselsårgang 1967-1971)
 • 10 D1 –  Personer på 16-19 år + 45-49 år (fødselsårgang 1972-1976 og 2002-2005)
 • 10 D2 – Personer på 20-24 år + 40-44 år (fødselsårgang 1977-1981 og 1997-2001)
 • 10 D3 –  Personer på 25-29 år + 35-39 år (fødselsårgang 1982-1986 og 1992-1996)
 • 10 D4 –  Personer på 30-34 år (fødselsårgang 1987-1991)

Sundhedsstyrelsen tager dog forbehold for at der kan ske ændringer, idet udrulningen af vaccinationsprogrammet er afhængig af vaccineleverancer, logistiske og organisatoriske forhold mv.

Desuden vil den endelige prioritering af undermålgrupper først kunne fastlægges, når de konkrete vaccineleverancer kendes.

Gravide og ammende

Ingen af vaccinerne er godkendt til gravide og ammende, og denne gruppe skal derfor ikke vaccineres.

Frontpersonale (vaccinationsgruppe 4)

Personer, der er vaccineret 1. gang med vaccinen med AstraZeneca vil få tilbudt at blive vaccineret med en af de andre vacciner cirka 12 uger efter 1. vaccination.

Personer, der tidligere har været visiteret af arbejdsgiveren til vaccination og har fået invitation til vaccination, får annulleret invitationen, og skal visiteres af arbejdsgiver igen.

Der er fra 21. april indført nye skærpede kriterier for visitationen:

 • Man skal være under 60 år
 • Arbejdsgiver skal konkrete vurdere om man opfylder et af følgende fire kriterier:
  • “Personale, der i deres arbejdsfunktioner ikke kan undgå tæt fysisk kontakt med uvisiterede patienter/borgere med forskellige former for nyopståede symptomer, hvor det ikke altid er muligt på forhånd at afgøre om symptomerne kan skyldes COVID samt personale med tæt fysisk kontakt til personer med mistænkt eller konstateret COVID-19.
  • Personale, der i deres arbejdsfunktion udfører procedurer med særlig smitterisiko, fx aerosolgenererende procedurer i luftvejene på personer, hvor det kan være vanskeligt at foretage en tilstrækkelig visitation i forhold til symptomer på COVID-19, for eksempel personer med nedsat kognitiv funktionsevne.
  • Personale, med pleje, -omsorgs- og behandlingsopgaver, der ikke kan undgå tæt fysisk kontakt med personer i særligt øget risiko, og hvor der samtidig er en formodning eller viden om, en lav andel færdigvaccinerede blandt de personer, der er i særlig øget risiko eller der gennem en længere periode har været en høj grad af smitteudbredelse lokalt (incidens over 200 nye tilfælde per 100.000 borgere per uge).
  • Personale, som varetager en specialiseret og kritisk funktion, og som ikke kan afløses af kolleger ved sygefravær, fx højt specialiseret kirurgi, der kun udføres af meget få personer i landet.”

I Sundhedsstyrelsens retningslinjer om visitation til vaccination kan man se eksempler på hvilke arbejdsfunktioner, der lever op til kriterierne, og hvilke der ikke lever op til kriterierne.

» Sundhedsstyrelsen overblik: Vaccination mod COVID-19

» Sundhedsstyrelsen: Vaccinationskalender

» Sundhedsstyrelsen: Retningslinje for håndtering af vaccination mod COVID-19 af 5. februar 2021

» Sundhedsstyrelsen: Personer med øget risiko med COVID-19 – fagligt grundlag af 12. marts 2021

» Sundhedsstyrelsen: Visitation til vaccination af personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren af 3. maj 2021

Hvilke anbefalinger er der til vaccinerede personer?

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan man læse en række anbefalinger til vaccinerede personer til brug for forskellige situationer.

Hovedreglen er, at man 14 dage efter 2. vaccination

 • kan undlade at selvisolere sig, hvis man er nær kontakt til smittede, og ikke selv har symptomer på smitte.
 • kan undlade at blive testet regelmæssigt, hvis man arbejder på plejehjem, sociale institutioner eller lignende.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger til alle personer, der er færdigvaccinerede

 • “Du kan være sammen med andre færdigvaccinerede uden at holde afstand eller bruge mundbind
 • Du kan være sammen med familie eller nære venner som ikke er vaccineret uden at holde afstand eller bruge mundbind, hvis de ikke er i øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19
 • Hvis du er ’nær kontakt’ til en der er smittet behøver du ikke gå i selvisolation
 • Hvis du er vaccineret behøver du ikke blive testet regelmæssigt”

Sundhedsstyrelsens anbefalinger til vaccinerede personer i øget risiko

 • “Du kan opføre dig som andre vaccinerede og du behøver ikke tage særlige forholdsregler fx bruge mundbind i private sammenhænge
 • Du kan deltage i aktiviteter med flere personer, fx gå til fritidsaktiviteter
 • Du kan benytte offentlig transport og handle, uden at begrænse det til tidspunkter uden for myldretiden
 • Du kan som udgangspunkt gå på arbejde, som du plejer og du behøver ikke blive omplaceret. Du bør dog fortsat ikke varetage opgaver, hvor du deltager i pleje, omsorg eller behandling af personer med mistænkt eller bekræftet COVID-19 fx i en akutmodtagelse eller på et COVID-19 afsnit
 • Pårørende til personer i øget risiko skal heller ikke omplaceres hvis personen i øget risiko, eller den pårørende, er færdigvaccineret”

» Sundhedsstyrelsen: Til dig, der er vaccineret (pjece)

» Sundhedsstyrelsen: Anbefalinger til vaccinerede personer

Vi følger udmeldinger fra myndighederne og opdaterer løbende informationerne om, hvordan du skal forholde dig som lønmodtager i forbindelse med coronavirus.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål skal du tage fat i din region.

Region Nord – ds-nord@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 87 30 91 91

Region Syd – ds-syd@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 87 47 13 00

Region Øst – ds-oest@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 33 38 62 22

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.