Testning, isolation og kontaktopsporing

Hvis du har spørgsmål, du ikke kan finde svar på her på siden, skal du tage fat i din region. Du finder kontaktoplysninger nederst på siden.

Hvad gør jeg hvis jeg har symptomer på COVID-19?

Sundhedsstyrelsen skriver:

Hvis du får symptomer og er i tvivl om, hvorvidt det er COVID-19, skal du forholde dig som om, at du er smittet med ny coronavirus og gøre følgende:

 • Gå i selvisolation
 • Vær særligt opmærksom på hygiejne
 • Vær særligt opmærksom på rengøring
 • Sørg for at blive testet

Anvend mundbind, hvis du er nødsaget til at bryde din selvisolation kortvarigt, fx i forbindelse med at du skal testes.

Mens du venter på dit testresultat, skal du blive hjemme og have så lidt kontakt som muligt med andre mennesker, herunder personer i din hustand. Hold så vidt muligt to meters afstand.

Hvis du har symptomer, men er i tvivl, om du er ”rigtig” syg, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du betragter dig selv som syg

Sundhedsstyrelsen: Til dig der har symptomer på COVID-19 af 11. februar 2021

Hvordan kan jeg blive testet?

Generel information

Information om testning kan findes på dels coronasmitte.dk og på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Se links nedenfor.

Opfordring til ugentlig test

Myndighederne opfordrer personer, der møder fysisk ind på deres arbejdsplads – særligt hvis du ikke kan undgå kontakt med mange mennesker – at lade sig teste mindst en gang om ugen. Også selv om man ikke har symptomer eller i øvrigt har grund til at mistænke, at man skulle være smittet.

Hvis du arbejder i tilbud for særligt sårbare grupper på socialområdet

Hvis du arbejder på en institution (fx plejehjem, botilbud, kriminalforsorgens institutioner, asylcentre og lignende institutioner) er der særlige forhold omkring testning.

Hvis du har lette symptomer på COVID-19 kan du visiteres til testning efter aftale med din personaleleder. Formålet er at afklare om du kan raskmeldes og gå på arbejde. Henvisningen kan ske ved brug af samtykke fra medarbejder og personaleleder via telefon eller pr. mail. Du skal selv kontakte den regionale COVID-19 vurderingsenhed.

Hvis der er mistanke om COVID-19 hos personale eller beboere skal alle borgere og medarbejdere testes hurtigst muligt. Helst inden for et døgn efter institutionen modtager meddelelse om, at der er konstateret smittetilfælde, også i weekend og på helligdage. Ud fra et forsigtighedsprincip anbefales det, at alle borgere og personale, der testes negative i forbindelse med første screening, testes igen efter 7 dage. Det anbefales yderligere, at man med 7 dages mellemrum gentager testning af borgere og personale, der tester negativt, indtil første runde af test, hvor der ikke længere konstateres nye tilfælde med COVID-19 hos borgere og personale.

» Coronasmitte.dk: COVID-19 test

» Sundhedsstyrelsen: Hvornår skal du testes

» Styrelsen for Patientsikkerhed: Coronaopsporing

» Sundhedsstyrelsen: Til dig der har symptomer på COVID-19 af 11. februar 2021

Sundhedsstyrelsen: Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19 på plejecentre, bosteder og andre institutioner af 7. december 2020

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver testet positiv for COVID-19?

Sundhedsstyrelsen anbefaler følgende:

 1. Gå i selvisolation
 2. Vær særligt opmærksom på hygiejne og rengøring
 3. Sørg for opsporing af dine nære kontakter, dvs. de personer, som du risikerer at have smittet

Hvornår er du smittefri og kan ophæve din selvisolation?

Hvis du har haft symptomer, regnes du for smittefri og kan ophæve selvisolationen 48 timer efter, at dine symptomer er forsvundet. Du kan også ophæve din selvisolation efter 10 dages sygdom, hvis du føler dig betydeligt bedre og kun har milde restsymptomer, såsom tab af smags- og/eller lugtesans, let hoste, hovedpine, træthed m.v. Det kræver dog, at du forinden har været feberfri i 48 timer (uden brug af febernedsættende medicin, som fx paracetamol).

Hvis du ikke har haft symptomer, er du smittefri og kan ophæve selvisolationen 7 dage efter, at du fik taget testen. Du skal ikke testes igen for at blive erklæret rask. Testen kan nemlig være positiv pga. inaktiv virus, selv om du er rask og ikke længere smitter. Det er altså ikke nødvendigt at have en negativ test, før du kan vende tilbage til arbejde, skole m.v.

Sundhedsstyrelsen: Til dig der er testet positiv for ny coronavirus af 29. marts 2021.

Hvordan forholder jeg mig som nær kontakt?

Hvis du har været i nær kontakt med en smittet person, er du i høj risiko for selv at være blevet smittet, og du skal derfor isolere sig selv og blive testet.

Det er først når en person er testet positiv, at der sættes gang i opsporing af nære kontakter.

Hvornår er du nær kontakt?

Du er nær kontakt, hvis du har været tæt på en smittet person, i en af følgende perioder:

 • Smittet person med symptomer: Fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at personens symptomer stoppede.
 • Smittet person uden symptomer: Fra 48 timer før personen fik taget testen til 7 dage efter.

Hvis du ikke har været tæt på den smittede person i en af de to perioder, er du ikke en nær kontakt, og du skal ikke gøre mere.

Hvis du har været tæt på en smittet person i en af de ovennævnte perioder, er du en nær kontakt, hvis du samtidigt opfylder mindst et af følgende kriterier:

 • bor sammen med en smittet person
 • har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person, eller ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. blevet hostet eller nyst på af en smittet person eller rørt ved personens brugte lommetørklæde eller mundbind m.v.)
 • Du har været sammen med en smittet person inden for 2 meter, i en af nedenstående situationer, hvor der er øget risiko for smitte:
  • Aktiviteter med kraftig udånding, f.eks. sang, høj tale eller råb
  • Aktiviteter der indebærer fysisk anstrengelse, f.eks. fitness eller yoga
  • Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation

Nære kontakter vil typisk være dem, den smittede person bor sammen med og dagligt deler soveværelse, sofa, kram osv. med. Det vil også være de nærmeste venner og/eller familiemedlemmer, hvor man har haft tæt fysisk kontakt, f.eks. krammet, eller hvor man f.eks. har siddet ved et middagsbord med mindre end 2 meters afstand imellem sig.

Det kan også gælde for f.eks. kolleger til en smittet person, hvor man har været nødt til at stå tæt i mere end 15 minutter og ikke har holdt den anbefalede afstand på 2 meter. Det kan også være de personer, man f.eks. har trænet eller sunget med, hvis man har været tættere på hinanden end 2 meter.

Det er først, når den person, du har været tæt på eller bor sammen med, er blevet testet positiv for ny coronavirus, at du bliver nær kontakt, hvis du ellers opfylder mindst et af de kriterier, som er beskrevet ovenfor. Du skal altså ikke testes, hvis du har været i kontakt med en, der er nær kontakt, f.eks. hvis du bor sammen med en person, som er nær kontakt.

Hvis du er sundhedsfagligt personale, skal du være opmærksom på, at der kan gælde særlige overvejelser i forhold til, hvornår du defineres som nær kontakt. Dette beskrives nærmere i Sundhedsstyrelsens Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsnet.

Hvordan får du besked om at du er en nær kontakt?

Du vil typisk få besked om, at du er nær kontakt:

 • Ved at blive ringet op af Coronaopsporing, som hjælper smittede personer med opsporing af nære kontakter
 • Ved at blive kontaktet af en person, du kender, som er blevet testet positiv
 • Ved at bliver kontaktet i forbindelse med smittetilfælde på skoler, i dagtilbud, uddannelsesinstitutioner, på arbejdspladser m.v.

Hvordan skal du forholde sig som nær kontakt?

Som nær kontakt kan du ikke vide, om du er smittet, før er blevet testet. Derfor skal opføre dig som om, at du er smittet ved at gøre følgende:

 1. Gå i selvisolation
 2. Vær særligt opmærksom på hygiejne og rengøring
 3. Sørg for at blive testet med en PCR-test to gange

Screeningstests af andre kontakter i særlige situationer

I særlige situationer er kriterierne for at være nær kontakt ikke opfyldt. Men der kan være andre faktorer der tilsiger, at det anbefales at foretage en screeningstest, for at forebygge smittespredning.

Sundhedsstyrelse giver bl.a. følgende eksempler:

“- I kontorfællesskaber: fx kollegaer som har siddet ved siden af, eller over for personen, der er smittet, i et kontorfællesskab, hvor afstandskravet som udgangspunkt er overholdt, men hvor der er andre risikofaktorer som fx usikkerhed om afstandskravet har været overholdt hele tiden. Ved åbne kontorfællesskaber på fx en hel etage, vil det dermed gælde for de nærmeste, der har siddet lige ved siden af eller over for personen, der er smittet

– Mistanke om ’superspredningsbegivenhed’: fx hvis der konstateres flere smittetilfælde blandt personer, som har deltaget i samme begivenhed. Det gælder både COVID-19: Opsporing og håndtering af nære kontakter aktiviteter og arrangementer i faglig, social og fritidssammenhæng, fx konferencer, ophold i personalerum/omklædningsrum, kor, deltagere og/eller tilskuer/tilhængere/medlemmer til en sports-, kultur eller fritidsbegivenhed.”

Sundhedsstyrelsen anbefaler at få taget hurtigtest eller PCR-test hurtigst muligt. Man behøver ikke selvisolere, og man må gerne, mens testresultatet afventes, gå på arbejde, købe ind, osv. Men man skal have skærpet opmærksomhed på at følge anbefalingerne til at forebygge smitte.

Sundhedsstyrelsen: Til dig der er nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus af 29. marts 2021

» Styrelsen for Patientsikkerhed: Coronahotline for smitteopsporing og spørgsmål om COVID-19

Coronasmitte.dk: Skema til kontaktopsporing

» Statens Seruminstitut: TestCenter Danmark

Sundhedsstyrelsen: COVID-19: Opsporing og håndtering af nære kontakter af 19. marts 2021

Vi følger udmeldinger fra myndighederne og opdaterer løbende informationerne om, hvordan du skal forholde dig som lønmodtager i forbindelse med coronavirus.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål skal du tage fat i din region.

Region Nord – ds-nord@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 87 30 91 91

Region Syd – ds-syd@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 87 47 13 00

Region Øst – ds-oest@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 33 38 62 22

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.