Genåbning af arbejdspladserne

Hvis du har spørgsmål, du ikke kan finde svar på her på siden, skal du tage fat i din region. Du finder kontaktoplysninger nederst på siden.

Hvordan håndterer vi genåbningen?

Dansk Socialrådgiverforenings guide om tilbagevenden

Guidens fem temaer peger på en række opmærksomhedspunkter, som kan fungere som en tjekliste for tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant. Åbn tjeklisten for at se underunderpunkterne.

 1. Få overblik over bekymringer og forslag – tal med kollegerne og sæt deres bekymringer og forslag på dagsordenen i MED-udvalget.
 2. Få styr på arbejdspladsens retningslinjer – medvirk til at myndighedernes retningslinjer kendes og bruges på arbejdspladsen.
 3. Find på løsninger på ophobet arbejde – bed om ledelsesmæssig prioritering, ansæt vikarer og/eller brug aftaler om overarbejdsbetaling, højere individuel arbejdstid, m.v.
 4. Find løsninger på nye problemer – vær løbende i dialog med kolleger og med ledelsen, så I løser problemerne hurtigt.
 5. Saml op på de gode erfaringer – hvad kan coronatiden inspirere til fremover?

Medarbejder- og kompetencestyrelsens gode råd til lederen om reboarding

Herunder gengives overskrifterne i Medarbejder- og Kompetencestyrelsens gode råd til lederen om tilbagevenden til arbejdspladsen.

 1. Meld klart ud tidligt i processen – hvem, hvornår og hvordan?
 2. Forvent at ting tager tid.
 3. Invitér medarbejdernes input indenfor.
 4. Giv plads til socialisering.
 5. Skab trygge rammer.
 6. Kommunikér – og vær klar i din kommunikation.
 7. Hav styr på de hybride møder.
 8. Gør brug af de ledelsesværktøjer du kender.
 9. Vis omtanke, vær tilgængelig og bevar overblikket.
 10. Husk også at have øje for dig selv.

» Dansk Socialrådgiverforening: Guide til TR og AMiR vedr. genåbning af arbejdspladserne

Hvordan kan vi lære af coronakrisen?

Coronakrisen har vendt op og ned på elementer i vores liv både personligt, arbejdsmæssigt og samfundsmæssigt. På coronatrivsel.dk kan man læse mange små artikler, der opsummerer erfaringer fra det forskningsprojekt, der ligger til grund for hjemmesiden. Desuden kan man downloade en række værktøjer til læring af coronakrisen.

Coronatrivsel.dk henvender sig både til ledere, den enkelte medarbejder samt til arbejdsfællesskabet – både de der har været fysisk på arbejde og de der har arbejdet på distancen.

Værktøjerne hjælper den enkelte og arbejdsfællesskabet til at reflektere og fastholde de positive forandringer.

» Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø: Coronatrivsel.dk

» Coronatrivsel.dk: Redskaber – læring fra coronakrisen

Vi følger udmeldinger fra myndighederne og opdaterer løbende informationerne om, hvordan du skal forholde dig som lønmodtager i forbindelse med coronavirus.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål skal du tage fat i din region.

Region Nord – ds-nord@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 87 30 91 91

Region Syd – ds-syd@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 87 47 13 00

Region Øst – ds-oest@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 33 38 62 22

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.