Arbejdsmiljøorganisation

Hvis du har spørgsmål, du ikke kan finde svar på her på siden, skal du tage fat i din region. Du finder kontaktoplysninger nederst på siden.

Skal arbejdsmiljøorganisationen inddrages i smitteforebyggelse?

Ja, arbejdsgiveren skal inddrage arbejdsmiljøorganisationen og medarbejdere om at forebygge coronasmitte og øvrige arbejdsmiljøproblemer, der kan opstå som følg af corona-situationen.

Inddragelsen foregår via MED-systemet (som også er en arbejdsmiljøorganisation) i kommuner og regioner, og via arbejdsmiljøorganisationen på statslige og private arbejdspladser.

Arbejdsmiljøorganisationen består af de arbejdsmiljøgrupper (arbejdsmiljørepræsentant og lederrepræsentant), som er på arbejdspladsen, og de tilhørende arbejdsmiljøudvalg/MED-udvalg.

Arbejdsmiljøorganisationen skal bidrage til at kortlægge forholdene, iværksætte forebyggende tiltag samt sikre, at de overholdes. APV’en skal revideres i forhold til de forandringer, som har betydning for arbejdsmiljøet. Det kan fx gøres ved løbende at lave mindre kortlægninger eller risikovurderinger og derefter handle på dem.

» Arbejdstilsynet: Inddrag medarbejderne i at forebygge coronasmitte

Kan man udskyde den lovpligtige arbejdspladsvurdering?

Det er ikke muligt at udskyde APV’en, da alle virksomheder som følge af lovgivningen skal lave en APV. Arbejdsgiveren kan sammen med arbejdsmiljøorganisationen planlægge arbejdet med APV’en på en måde, som passer til de konkrete forhold på arbejdspladsen. Fx ved at man tager nogle af drøftelserne virtuelt eller ved hjælp af Arbejdstilsynets digitale APV-værktøj.

» Arbejdstilsynets Spørgsmål og svar om corona

Kommer Arbejdstilsynet på tilsynsbesøg på arbejdspladsen?

Frem til udgangen af juni vejleder Arbejdstilsynet virksomhederne om forebyggelse af smitte med coronavirus blandt ansatte på tilsyn, når der er forhold på virksomheden, som giver anledning til det. De tilsynsførende kontrollerer også, om virksomhederne har truffet effektive foranstaltninger til at beskytte de ansatte mod smitterisiko.

Virksomheden kan få et strakspåbud, hvis den ikke har gjort tilstrækkeligt for at forhindre smittespredning. Fx hvis de ansatte ikke har mulighed for at holde fysisk afstand, hyppig håndvask/brug af håndsprit. Det samme gælder i situationer, hvor arbejdsgiveren har planlagt og tilrettelagt arbejdet, så det kan udføres uden risiko for smitte, men hvor de ansatte konkret udfører arbejdet i strid med arbejdsgiverens planlægning og tilrettelæggelse.

Frem til foreløbigt udgangen af juni 2021 vil Arbejdstilsynet kontrollere efterlevelse af lokalekrav mv. i forbindelse med tilsyn i en række brancher. Det drejer sig om butikker, hoteller, restauranter og barer, kultur og sport samt frisører mv. Kontrollen indebærer, at Arbejdstilsynet fører tilsyn med, at virksomheden lever op til de krav, som fremgår af bekendtgørelser om lokalekrav mv., hvilket blandt andet omfatter kravene til skiltning, lokalekrav og god hygiejne. Ved manglende efterlevelse vejleder den tilsynsførende virksomheden om, hvorledes forholdene kan bringes i orden. Er der tale om grove eller alvorlige overtrædelser vil Arbejdstilsynet indberette forholdene til politiet. Det kan eksempelvis være, hvis der er forsamlet alt for mange mennesker på for lidt plads.

Man kan kontakte Arbejdstilsynets CallCenter på tlf. 70 12 12 88, hvis man har spørgsmål om arbejdsmiljø, eller vil klage over virksomhedens arbejdsmiljø.

» Arbejdstilsynet: Tilsyn og vejledning om forebyggelse af coronavirus

Vi følger udmeldinger fra myndighederne og opdaterer løbende informationerne om, hvordan du skal forholde dig som lønmodtager i forbindelse med coronavirus.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål skal du tage fat i din region.

Region Nord – ds-nord@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 87 30 91 91

Region Syd – ds-syd@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 87 47 13 00

Region Øst – ds-oest@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 33 38 62 22

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.