Arbejde hjemmefra

Hvis du har spørgsmål, du ikke kan finde svar på her på siden, skal du tage fat i din region. Du finder kontaktoplysninger nederst på siden.

Skal jeg arbejde hjemmefra?

Myndighedernes aktuelle udmelding om hjemmearbejde er følgende:

 • Offentlige arbejdsgivere opfordres til at sende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem. De pågældende bør så vidt muligt arbejde hjemmefra.
 • Private arbejdsgivere opfordres kraftigt til at sikre, at medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gør dette.

Ifølge den politiske aftale fra 4. maj skal der udarbejdes en plan for gradvis normalisering af fysisk fremmøde på arbejdspladser begyndende fra den 21. maj 2021, som drøftes med aftalepartierne.

» Coronasmitte.dk: Arbejdsliv og transport

Hvordan får jeg en god hjemmearbejdsplads?

Vigtigste gode råd

 • Afklar i fællesskab forventninger til det at arbejde hjemmefra, herunder om fordele og ulemper.
 • Vær opmærksom på, at der kan være meget forskellige holdninger til, om hjemmearbejde er gavnligt eller besværligt – som igen kan afhænge af de enkeltes arbejdsopgaver og bolig- og familieforhold samt individuelle behov for arbejdsro eller for løbende social og faglig kontakt.
 • Vær i dialog og finde om hvordan I på arbejdspladsen kan organisere hjemmearbejdet på en måde, så det kan komme til at fungere både arbejdsmæssigt og arbejdsmiljømæssigt.
 • Social kontakt, støtte og forebyggelse af mistrivsel er et meget vigtigt indsatsområde.
 • Prioriter faglig sparring og kompetenceudvikling, herunder også i anvendelse af digitale værktøjer som for eksempel videomøder.

Vigtigste regler

 • Arbejdsmiljøloven gælder også på hjemmearbejdspladsen: Skærmarbejde skal dog have et vist omfang, førend reglerne gælder: Det skal være regelmæssigt og svare til mindst én arbejdsdag om ugen eller cirka 2 timer eller mere stort set hver arbejdsdag.
 • Arbejdsgiveren skal sikre sig, at den ansatte har/får egnet inventar og udstyr til rådighed, herunder udlåne/betale for udstyret og transporten af det.
 • Man må gerne bruge sine egne møbler derhjemme, men de skal leve op til kravene om at være egnet inventar, der passer til medarbejderen, og give mulighed for hensigtsmæssige arbejdsstillinger.
 • Hvis hjemmearbejdet udelukkende sker efter ønske fra den ansatte selv, kan arbejdsgiveren stille som forudsætning for hjemmearbejdet, at den ansatte enten selv har det nødvendige inventar og udstyr derhjemme eller selv transporterer det nødvendige inventar og udstyr til og fra den faste arbejdsplads.
 • Arbejdsgiveren kan bestemme, at arbejdet ikke kan foregå i hjemmet.
 • Arbejdsmiljøorganisationen har ikke ret til at komme på tilsynsbesøg på hjemmearbejdspladsen, men den ansatte kan selv invitere eller bede om rådgivning.
 • Undersøg om I har en lokalaftale om tele- og hjemmearbejde/distancearbejde, som eventuelt skal revideres.
 • APV skal indeholde spørgsmål til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø derhjemme.
 • Leder, TR og AMiR skal kunne komme i kontakt med de medarbejdere, der arbejder hjemmefra.
 • Ulykker, der sker i forbindelse med hjemmearbejdet, skal anmeldes som arbejdsskade.

På DS’ hjemmeside er der samlet et tema om hjemmearbejdspladsen med følgende overskrifter:

» Regler om hjemmearbejdspladsen
» Indretning af hjemmearbejdspladsen
» Psykisk arbejdsmiljø når man arbejder hjemme
» Hold gode videomøder

Vi følger udmeldinger fra myndighederne og opdaterer løbende informationerne om, hvordan du skal forholde dig som lønmodtager i forbindelse med coronavirus.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål skal du tage fat i din region.

Region Nord – ds-nord@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 87 30 91 91

Region Syd – ds-syd@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 87 47 13 00

Region Øst – ds-oest@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 33 38 62 22

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.