Hjemmearbejde / hjemsendelse

Hvis du har spørgsmål, du ikke kan finde svar på, kan du kontakte din regionskonsulent. Du kan finde kontaktoplysninger nederst på siden.

Jeg har øget risiko for coronavirus – kan jeg blive hjemme?

Hvis du er utryg ved at møde på arbejde, bør du tage kontakt til din læge og drøfte, hvad det er, der gør dig utryg. Vurderer din læge, at der er en konkret risiko ved at gå på arbejde, skal du kontakte din arbejdsgiver for at finde en løsning, der minimerer risikoen. For eksempel ved at arbejde hjemmefra eller blive flyttet til en plads uden borgerkontakt.

Det er vigtigt, at du er i dialog med din arbejdsgiver og ikke bare bliver hjemme, fordi udeblivelse kan have ansættelsesretlige konsekvenser.

Kontakt din tillidsrepræsentant eller din regionskonsulent ved tvivlsspørgsmål.

» Læs mere om særlige risikogrupper
» Pjece: Gode råd til dig, der er i øget risiko
» Sundhedsstyrelsen: Opdateret beskrivelse af hvem, der er i øget risiko ved COVID-19
» Sundhedsstyrelsen: Personer med øget risiko ved COVID-19 (fagligt grundlag)
» Sundhedsstyrelsen: Personer i øget risiko

Kan min arbejdsgiver vælge, at jeg skal arbejde hjemmefra?

Det er din arbejdsgiver, der leder og fordeler arbejdet, hvorfor din arbejdsgiver kan bede dig om at arbejde hjemmefra.

Du skal dog som udgangspunkt have de nødvendige værktøjer til rådighed efter sædvanlige retningslinjer for hjemmearbejde og datasikkerhed.

» Læs mere om at arbejde hjemmefra
» Læs mere om indretning af hjemmearbejdspladsen
» Læs mere om regler om hjemmearbejdspladsen

Skal jeg arbejde, mens jeg er hjemsendt?

Udgangspunktet er, at din arbejdsgiver kan pålægge dig at arbejde hjemmefra, såfremt det er muligt, og du ikke er syg.

Derudover skal du i videst muligt omfang stå til rådighed for at udføre så meget som muligt af dit arbejde hjemmefra, hvis du ikke har mulighed for at møde på arbejdet.

Min arbejdsgiver siger, at jeg skal møde på arbejde, men jeg vil gerne arbejde hjemmefra

Det er din arbejdsgiver, der leder og fordeler arbejdet, derfor kan  din arbejdsgiver bede dig om at møde på arbejde.

Der er dog intet til hinder for, at du og din arbejdsgiver laver en aftale om hjemmearbejde, såfremt det er muligt. Hvis du og din arbejdsgiver indgår en aftale om hjemmearbejde, anbefales det, at aftalen udformes skriftligt, så den ikke på sigt giver anledning til tvivlsspørgsmål.

Kontakt din tillidsrepræsentant eller din regionskonsulent ved tvivlsspørgsmål.

» Forhandlingsfællesskabet: Hjemmearbejde efter 1. august 2021

Må jeg blive hjemme fra arbejdet, hvis jeg er gravid?

Hvis du er utryg ved at møde på arbejde, bør du tage kontakt til din læge og drøfte, hvad det er, der gør dig utryg. Vurderer din læge, at der er en konkret risiko ved at gå på arbejde, skal du kontakte din arbejdsgiver for at finde en løsning, der minimerer risikoen. For eksempel ved at arbejde hjemmefra eller blive flyttet til en plads uden borgerkontakt.

Det er vigtigt, at du er i dialog med din arbejdsgiver og ikke bare bliver hjemme, fordi udeblivelse kan have ansættelsesretlige konsekvenser.

Kontakt din tillidsrepræsentant eller din regionskonsulent ved tvivlsspørgsmål.

» Læs mere om særlige risikogrupper

Vi følger udmeldinger fra myndighederne og opdaterer løbende informationerne om, hvordan du skal forholde dig som lønmodtager i forbindelse med coronavirus.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål skal du tage fat i din region.

Region Nord – ds-nord@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 87 30 91 91

Region Syd – ds-syd@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 87 47 13 00

Region Øst – ds-oest@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 33 38 62 22

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.