Coronapas, test og vaccine

Hvis du har spørgsmål, du ikke kan finde svar på, kan du kontakte din regionskonsulent. Du kan finde kontaktoplysninger nederst på siden.

Kan min arbejdsgiver kræve, at jeg bliver testet for coronavirus?

Din arbejdsgiver kan som udgangspunkt ikke pålægge dig at blive testet for coronavirus, medmindre der er tale om helt særlige tilfælde, hvilket beror på en konkret vurdering.

Kontakt din tillidsrepræsentant eller din regionskonsulent ved tvivlsspørgsmål.

Kan min arbejdsgiver pålægge mig at blive testet på arbejdspladsen?

Din arbejdsgiver kan som udgangspunkt ikke pålægge dig at blive testet på arbejdspladsen.

Skal min arbejdsgiver se mit testresultat?

Har din arbejdsgiver pålagt dig at blive testet, skal du oplyse din arbejdsgiver om resultatet af testen, når du har modtaget den.

Jeg er blevet testet for coronavirus af private årsager, skal min arbejdsgiver se mit testresultat?

Hvis din arbejdsgiver kræver at blive orienteret om en coronavirustest, som du på eget initiativ har fået foretaget, skal du orientere din arbejdsgiver, hvis testresultatet er positivt. Sådan et pålæg gælder også fremadrettet.

Har jeg ret til betaling, hvis min arbejdsgiver pålægger mig at blive testet?

Hvis din arbejdsgiver pålægger dig at blive testet, skal testningen så vidt muligt ske indenfor din normale arbejdstid. Hvis det ikke kan lade sig gøre, eller hvis det er formålstjenligt med et hurtigt testresultat, skal du kompenseres økonomisk for den tid, du bruger uden for din normale arbejdstid.

Hvis du har udgifter til transport eller andet i forbindelse med testning, skal du også kompenseres for disse udgifter.

Må min arbejdsgiver spørge, om jeg er blevet vaccineret?

Hvorvidt du er vaccineret er en helbredsoplysning, som din arbejdsgiver som udgangspunkt ikke må anmode oplysning om – dette gælder såvel før som under ansættelsen.

Der er dog særlige tilfælde, hvor en vaccination kan have betydning for udførelsen af dit arbejde.

Kontakt din tillidsrepræsentant eller din regionskonsulent ved tvivlsspørgsmål.

» Lov: Helbredsoplysningsloven

Kan min arbejdsgiver pålægge mig at blive vaccineret?

Som udgangspunkt kan din arbejdsgiver ikke pålægge dig at blive vaccineret som led i dennes ledelsesret eller på baggrund af arbejdsmiljøloven.

Der er dog særlige tilfælde, hvor dit arbejde ikke kan udføres, uden at du er vaccineret. I sådan en situation kan det have ansættelsesretlige konsekvenser, såfremt du nægter at lade dig vaccinere.

Kontakt din tillidsrepræsentant eller din regionskonsulent ved tvivlsspørgsmål.

Har jeg oplysningspligt overfor min arbejdsgiver, hvis jeg er smittet med coronavirus?

Som udgangspunkt har du ikke pligt til at oplyse din arbejdsgiver om, hvad du er syg med.

Men hvis din arbejdsgiver har pålagt dig at blive testet for coronavirus, har du dog en oplysningspligt overfor din arbejdsgiver. Såfremt du ikke opfylder din oplysningspligt, kan det have ansættelsesretlige konsekvenser.

» Lov: Helbredsoplysningsloven

Må min arbejdsgiver fortælle mine kolleger, at jeg er smittet med coronavirus?

Din arbejdsgiver må, indenfor rammerne af persondatabeskyttelsesreglerne, videregive dine oplysninger om, at du er smittet med coronavirus, hvis det er nødvendigt.

» Datatilsynet: Hvordan er det med GDPR og coronavirus?

Må min arbejdsgiver registrere, at jeg er vaccineret for coronavirus?

Som udgangspunkt må din arbejdsgiver ikke registrere, om du er vaccineret for coronavirus, medmindre der er tale om den særlige situation, hvor vaccination er en forudsætning for dit arbejdet.

Yderligere spørgsmål vedrørende coronapas, test og vaccine

Fagbevægelsens Hovedorganisation har lavet en vejledning vedrørende løn og ansættelse i forbindelse med coronavirus.

Hvis du er usikker på, hvad der er gældende på netop din arbejdsplads, kan du kontakte din tillidsrepræsentant og/eller arbejdsmiljørepræsentant. Du kan også rette henvendelse til din regionskonsulent.

» Fagbevægelsens Hovedorganisation: Vejledning om corona
» Læs mere om testning, isolation og kontaktopsporing
» Læs mere om vaccination

Vi følger udmeldinger fra myndighederne og opdaterer løbende informationerne om, hvordan du skal forholde dig som lønmodtager i forbindelse med coronavirus.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål skal du tage fat i din region.

Region Nord – ds-nord@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 87 30 91 91

Region Syd – ds-syd@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 87 47 13 00

Region Øst – ds-oest@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 33 38 62 22

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.