Corona/Covid-19

Her kan du finde links til myndighedernes hjemmesider om corona/COVID-19.

Coronasmitte.dk er myndighedernes fælles hjemmeside. Her kan du finde de aktuelle anbefalinger om corona. Fx til personer i øget risiko, om smitteforebyggelse og håndtering af smitte både generelt og særligt på sociale tilbud, o.lign.

Sundhedsstyrelsens hjemmeside indeholder de uddybende vejledninger.

Arbejdstilsynets hjemmeside har et tema om biologisk arbejdsmiljø, herunder om forebyggelse af risiko for smitte. Arbejdstilsynet har også et overblik med Spørgsmål-svar om covid-19

Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside har et tema om COVID-19 og arbejdsskader.

Få personlig rådgivning

Kontakt din arbejdsmiljørepræsentant

Hvis du har spørgsmål om arbejdsmiljø, så er det først og fremmest arbejdsmiljørepræsentanten eller din tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, du skal kontakte.