Sådan anmelder du en arbejdsskade

Hvad siger de generelle regler? Hvad gælder for en arbejdsulykke, hvad gælder for en erhvervssygdom? Hvordan kan du selv anmelde din arbejdsskade? Find svar her på siden.

Arbejdsskader skal anmeldes inden et år efter tilskadekomsten ellers mister du mulighed for at søge om erstatningsydelser. I ganske særlige tilfælde er der mulighed for at dispensere fra etårsfristen.

Du kan først være sikker på, at din arbejdsskade er anmeldt, når du har modtaget en bekræftelse fra din arbejdsgivers forsikringsselskab/forsikringsordning eller fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Hvis der går mere end ca. fire uger, uden at du har modtaget en bekræftelse, er det vigtigt, at du tjekker, om skaden er anmeldt. Det kan du gøre ved enten at kontakte din HR-afdeling/arbejdsmiljørepræsentant, ved at ringe til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring tlf. 72 20 60 00 eller ved at tjekke din post i e-boks.

» Læs mere på aes.dk:  Har du været ude for en arbejdsskade

Arbejdsulykker og erhvervssygdomme

Arbejdsskadesikringslover deler arbejdsskader op i arbejdsulykker og erhvervssygdomme

En arbejdsulykke er en pludselig hændelse eller påvirkning, der har medført personskade – for eksempel korbåndsskade efter et fald, piskesmæld efter trafikskade, hvor kørsel er udført i arbejdsmæssig sammenhæng, eller fysisk/psykisk reaktion efter alvorlig trussel fra borger.

En erhvervssygdom opstår almindeligvis over måneder eller år, for eksempel astma efter udsættelse for skimmelsvamp, psykiske problemer efter gentagne trusler, voldsomt arbejdspres over længere tid eller psykiske problemer efter sexchikane.

Erhvervssygdomme, der efter lægefaglig viden kan være forårsaget af påvirkninger i arbejdet, er opført på en erhvervssygdomsfortegnelse. I særlige tilfælde kan sygdom, der ikke står på erhvervssygdomsfortegnelsen, alligevel anerkendes som en erhvervssygdom.

» Læs mere på aes.dk: Typer af arbejdsskader

Anmeldelse – generelt

Hvis du ikke ønsker sagen behandlet med henblik på erstatning

Hvis du ikke ønsker, at sagen skal behandles med henblik på erstatning, men blot registreres, skal du selv aktivt bede om at få sagsbehandlingen standset, når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skriver til dig første gang.

Hvis du ikke reagerer, anses det for passivt accept, og så fortsætter sagens behandling.
Du kan dog på ethvert tidspunkt i sagen bede om at få sagen henlagt.

Du kan selv anmelde

Hvis din arbejdsgiver eller læge mener, at der ikke er grund til at anmelde din arbejdsskade, kan du selv, arbejdsmiljørepræsentanten eller den, du giver fuldmagt, for eksempel Dansk Socialrådgiverforening, anmelde på en blanket, som findes på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside eller ved at sende en e-mail til aes.dk med overskriften anmeldelse.

» Læs mere på aes.dk: : Sådan anmelder du en ulykke

Vær opmærksom på

Du bør sikre dig, at der under punktet stillingsbetegnelse/jobtype anføres ”socialrådgiver” uanset om din stillingsbeskrivelse siger noget andet – for eksempel sagsbehandler, familierådgiver, konsulent og lignende

Din arbejdsarbejdsgiver får i visse tilfælde dine oplysninger om dine arbejdsforhold til høring. Det vil typisk være de oplysninger, du har afgivet til lægen på Arbejdsmedicinsk Klinik.

Arbejdsgiver får ikke oplysninger om dine helbredsmæssige forhold.

I visse sager (typisk, hvor der uoverensstemmelse med din og din arbejdsgivers beskrivelse af arbejdsforholdene), kan du blive bedt om at give navne på kolleger, der kan udtale sig om dine forhold.

Dine kolleger kan ikke udtale sig anonymt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, men deres navne kommer normalt ikke til arbejdsgivers kendskab.

Såfremt arbejdsgiver i forbindelse med klage over afgørelsen anmoder Ankestyrelsen om navne på vidner, er det Ankestyrelsen, der tager stilling til, om navnene kan udleveres.

Via NemID kan du læse ud-og indgående post og dermed følge med i din sag på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside.

» Har du været udsat for en arbejdsskade/følg din arbejdsskade

Du modtager automatisk post i din arbejdsskadesag via E-boks.

Anmeldelse af arbejdsulykke

Arbejdsgiver har pligt til at anmelde arbejdsulykker til Arbejdstilsynet, hvis der er mere end en dags fravær ud over tilskadekomstdagen. Altså hvis du som følge af arbejdsulykken er syg dagen efter.

Endvidere har arbejdsgiver pligt til at anmelde arbejdsulykker til forsikringsselskab/forsikringsordning, hvis du har udgifter til behandling eller har haft sygefravær i fem uger som følge af arbejdsulykken.

Du skal derfor overfor arbejdsgiver oplyse om ulykken og oplyse, hvis du har udgifter til behandling eller er syg i mere end fem uger som følge af ulykken.

Anmeldelse er vigtig, hvis du har udgifter til medicin, behandling hos fysioterapeut, kiropraktor eller psykolog eller hvis din læge mener, at det er usikkert, om du bliver helt rask igen inden for cirka tre måneder.

Du skal henvende dig til din arbejdsgiver eller arbejdsmiljørepræsentant og anmode om, at skaden bliver anmeldt.

Det er vigtigt ikke at forveksle en intern registrering med den lovpligtige officielle anmeldelse.

En intern registrering registreres alene på arbejdspladsen og sendes ikke videre. En intern registrering kan bruges til at forebygge arbejdsskader på arbejdspladsen.

Det er vigtigt, at du bliver undersøgt af en læge hurtigst muligt efter tilskadekomsten, hvis du er det mindste i tvivl om, hvorvidt skaden er mere end ”ingenting”. På den måde har du senere dokumentation for skadens følger samt hvilken behandling, du fik i anledning af skaden.

Der er en anmeldefrist på et år fra tilskadekomstdagen.

Det er vigtigt, at denne frist overholdes. Derfor skal du tjekke, om arbejdsgiver har anmeldt, og hvis dette ikke er tilfældet, kan du selv eller den, du giver fuldmagt til, anmelde, så du er sikker på, at etårsfristen er overholdt.

I ganske særlige tilfælde kan der dispenseres fra etårsfristen

Anmeldelse af erhvervssygdom

Læger har pligt til at anmelde erhvervssygdomme til Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, når lægen mener, at sygdommen kan have sammenhæng med arbejdet.

Der er en anmeldefrist på et år fra tidspunktet, hvor en læge fortæller dig, at din sygdom skyldes dit arbejde.

Det er vigtigt, at denne frist overholdes. Derfor skal du tjekke, om lægen har anmeldt, og hvis dette ikke er tilfældet, kan du selv anmelde, så du er sikker på, at etårsfristen er overholdt.

Hvis lægen har anmeldt, modtager du en kvittering fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

I ganske særlige tilfælde kan der dispenseres fra etårsfristen.

Henvisning til Arbejdsmedicinsk Klinik

Hvis du selv har mistanke om, at din sygemelding skyldes dit arbejde, er det en god idé at tale med din egen læge om at blive henvist til undersøgelse på Arbejdsmedicinsk Klinik med henblik på evt. anmeldelse.

Hvis din læge ikke vil henvise til Arbejdsmedicinsk Klinik, kan du henvende dig til din region i Dansk Socialrådgiverforening, der henvise til undersøgelse.

Lægerne på Arbejdsmedicinsk Klinik er specialister i at undersøge, om der er sammenhæng med arbejdsbelastninger og udvikling af sygdom.

Hvis lægerne på Arbejdsmedicinsk Klinik finder, at der er mistanke om sammenhæng, foretager de en anmeldelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

På mange Arbejdsmedicinsk Klinikker er der tilknyttet psykologer og i visse tilfælde er der særlige tilbud til for eksempel stressbehandling.

» Læs mere om arbejdsmedicinske klinikker

Få personlig rådgivning