Anerkendelse af arbejdsskader

Sagsbehandlingen starter ofte med, at forsikringseskabet/forsikringsordningen sender en lægeeklæring, som du kan få din læge til at udfylde og du kan blive vedt om at besvare forskellige spørgsmål. For eksempel om dine arbedsfunktioner og dine gener.

I visse tilfælde afviser forsikringsselskabet/forsikringsordningen anerkendelse og henlægger sagen.

Du kan bede om, at afslaget sendes videre til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring til behandling vedr. anerkendelse.

Hvis forsikringsselskabet/forsikringsordningen er i tvivl om, hvorvidt din arbejdsskade er omfattet af arbejdsskadesikring, kan de af sig selv sende anmeldelsen videre til behandling i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer afgørelse om, hvorvidt arbejdsskaden kan anerkendes, det vil sige om den er omfattet af arbejdsskadesikringsloven – herunder om du har ret til erstatningsydelser i form af betaling af udgifter til behandling, godtgørelse for varigt mén og erstatning for erhvervsevnetab.

Det betyder, at du får breve og spørgeskemaer under sagens behandling.

Det skal beskrives, hvad der sket, og det skal undersøges, hvilke følger skaden har ført med sig.

Derfor vil du få spørgsmål om selve skadens opstående, helbredsfølgerne, indtægtsforhold mv. Du kan blive henvist til undersøgelse hos Arbejdsmedicinsk Klinik (ved erhvervssygdomme) og hos speciallæger om helbredsfølger. Du skal vide, at dine oplysninger om de arbejdsmæssige forhold senere kan blive sendt til din arbejdsgiver til partshøring.

Sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og i Ankestyrelsen tager ofte lang tid, og der kan gå meget lang tid, før sagsbehandlingen er slut.

Læs mere om klagefristen på Ankestyrelsens hjemmeside

Hjemmearbejde

Hvis du kommer til skade, mens du udfører dit arbejde i dit private hjem i stedet for din sædvanlige arbejdsplads, kan skaden være omfattet af arbejdsskadeskadesikringsloven.

Det afgørende er, om skaden skete på grund af forhold, som din arbejdsgiver har haft indflydelse på, eller om skaden ske på grund af din egen indretning af hjemmearbejdspladsen. Du er eksempelvis ikke omfattet, hvis du falder over en cykel i din indkørsel, da cyklen i indkørslen ikke er et forhold, arbejdsgiver har indflydelse på.

Hvis du kommer til skade under transporten mellem hjemmearbejdspladsen og din sædvanlige arbejdsplads i forbindelse med, at du for eksempel skal hente eller aflevere materialer, vil du være omfattet af loven.

Du er ikke omfattet af loven, hvis du går privat ærinder, mens du arbejder fra en hjemmearbejdsplads.

Transport

Hvis du kommer til skade under transport til og fra arbejde, vil skaden normalt ikke anerkendes som en arbejdsskade.
Der kan dog være situationer, hvor transporten til og arbejde sker i arbejdsgivers interesse, og så kan skaden anerkendes som en arbejdsskade:

  • Hvis du har tilkalde- eller rådighedsvagt, vil du være omfattet af loven under transport fra hjemmet og arbejdspladsen og omvendt
  • Hvis du kommer til skade på vej fra hjemmearbejdspladsen og til et møde, er du omfattet af loven
  • Hvis du skal fra hjemmet og på tilsynsbesøg. Du er dækket fra hjemmet til tilsynsbesøget, hvis der er tale om en varieret arbejdsplan. Arbejder du efter fast arbejdsplan, der hver dag er ens, er du derimod ikke dækket fra hjemmet og til første besøg (for eksempel hjemmehjælpere med fast besøgsrute)
  • Hvis du kører fra et tilsynsbesøg – eller virksomhedsbesøg – til et andet, er du dækket af loven under transporten.

Hvis du er på tilsynsbesøg/hjemmebesøg mv.

Du er også omfattet af arbejdsskadesikringsloven, hvis du kommer til skade, når du er på hjemmebesøg, på virksomhedsbesøg, tilsyn m.v.

Få personlig rådgivning