Lønoversigter

Her finder du oversigter over, hvordan løn- og øvrige lønvilkår ser ud for medlemmer i den private sektor. Oversigten er udarbejdet på baggrund af en medlemsundersøgelse som DS har gennemført i efteråret 2021.

Oversigterne kan være dig til hjælp, når du skal forhandle løn og øvrige vilkår i ansættelsen med en privat arbejdsgiver.

Husk at der er mange ting, der skal tages højde for, når du skal indgå aftale med din arbejdsgiver. Du kan til hver en tid kontakte dit regionskontor for nærmere rådgivning.

Hvis du ansættes på en virksomhed uden overenskomst, anbefaler vi, at du altid sender ansættelseskontrakten til gennemsyn, inden du underskriver.

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.