Få tjekket dine løn- og arbejdsvilkår

Pension, arbejdstid, overarbejde, sygdom, barsel og konkurs. Hvor mange af de ting tager din ansættelseskontrakt højde for – og er det rimelige og korrekte vilkår, du er ansat på?

Har du brug for hjælp til at få overblikket? Så kontakt DS for et løn- og arbejdsvilkår-tjek. Tjekket er et fast tilbud til medlemmerne.

Hvad finder DS’s konsulenter, når de tjekker kontrakterne igennem?

Typisk er det de ting, der ikke står noget om, der er behov for at sætte fokus på. Da de fleste socialrådgivere har været offentligt ansatte, er det især forskellene til de offentlige overenskomster, konsulenterne har fokus på. Ofte ved medlemmerne ikke, hvor mange vilkår, der er overenskomstbestemt, og mange overser derfor, at de ikke får samme vilkår ved en privatansættelse.

På lønsiden tjekker konsulenterne naturligvis først og fremmest, om man får det, der er aftalt, men sammenligner også med tilsvarende stillinger. Her benyttes blandt andet DS’ oversigt over privatansattes løn- og øvrige ansættelsesvilkår.

De ”fejl” – fejl i citationstegn, da der jo er tale om aftalespørgsmål – konsulenterne oftest støder på, er:

 • Ingen årlig lønforhandling
 • Ingen eller kun begrænset adgang til løn under barsel
 • Ingen ret til 6. ferieuge. Hvis ret til 6. ferieuge, bortfalder den ofte ved fratræden, og/eller, der er karensperiode ved optjening
 • Dårligere pensionsvilkår end i det offentlige. Enten i form af lavere pensionsprocent. Eller oftere at medarbejderen selv betaler – typisk 1/3 – af bidraget selv, som fratrækkes lønnen
 • Ingen eller meget ringe arbejdstidsbestemmelser. Ofte uden overarbejds- og forskudttidsbetaling
 • Ingen adgang til fri med løn ved barns sygdom
 • Ingen omsorgsdage
 • Ingen seniordage
 • Ingen aftaler om lønforhandling/lønudvikling

Herudover kan der være mange andre elementer, der kræver opmærksomhed, men som er mindre typiske. Eksempelvis konkurrenceklausuler og manglende aftaler om transportgodtgørelse.

Hvis du vil se et eksempel på, hvad der kan komme ud af et løn- og arbejdsvilkårtjek – læs artiklen i Socialrådgiveren nr. 12 2014.

Send os din kontrakt

Er du interesseret i at få dine løn- og arbejdsvilkår tjekket igennem? Så send os følgende:

 • Ansættelsesbrev/kontrakt
 • Eventuel overenskomst
 • Eventuel personalehåndbog, hvis der er vilkår for din ansættelses beskrevet heri (for eksempel arbejdstid, fridage, kursusmuligheder osv.)
 • Seneste lønseddel. Eventuelt flere, hvis den seneste ikke er repræsentativ.

Du sender materialet til den region din arbejdsplads ligger i:

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.