Planlæg din barsel

Er du gravid? Overvejer du at få børn eller adoptere? Læs mere om om dine barselsrettigheder på siden her.

Hvor meget orlov, du præcis har ret til, og hvor meget, der er med fuld løn eller med dagpengesats, afhænger som hovedregel af, hvor du er ansat, om du er studerende eller om du er jobsøgende. Det har også en betydning, hvilke rettigheder den anden forælder har.

Reglerne omkring barsel er lavet, så de giver fleksible muligheder for at sammensætte en barsel- og forældreorlov, som passer til lige netop dig og din familie. Du har mulighed for at udskyde og forlænge orloven. Men der er vigtige frister, som skal overholdes, og de afhænger af dine ansættelsesforhold.

Kommunalt eller regionalt ansat

Før fødslen

 • Er du kvinde og ansat i en kommune eller region, kan du gå på orlov med fuld løn otte uger før forventet fødsel.
 • Du skal meddele din arbejdsgiver, at du er gravid og hvornår du starter på barselsorlov, senest tre måneder før du forventer at føde.

Efter fødslen har mor ret til

 • Efter fødslen har du ret til 14 ugers barselsorlov med sædvanlig løn.
 • Herefter har du ret til 32 ugers forældreorlov fra den 15. uge efter fødslen. En del af de 32 uger er lønnet fravær.
 • Du har ret til orlov med løn efter 6-7-6 modellen. Du har ret til seks uger, far eller medmor har ret til syv uger og I har seks uger, som I kan dele mellem jer som I vil. 6-7-6 modellen forudsætter, at barnet er født efter 1. april 2015, og at begge forældre er kommunalt eller regionalt ansat.
 • Hvis barnets far eller medmor ikke er kommunalt eller regionalt ansat, kan du holde seks+ seks ugers lønnet orlov.
 • Det er en betingelse for orlov med løn, at din arbejdsgiver får dagpengerefusion.
 • Inden otte uger efter fødslen skal du meddele arbejdsgiveren, hvornår du vil genoptage arbejdet.

Efter fødslen har far eller medmor ret til

 • Efter fødslen har du ret til to ugers fædre- eller medmororlov. Hvis du er offentligt ansat, får du fuld løn under orloven. Orloven afholdes som udgangspunkt i forbindelse med fødslen, men kan efter aftale lægges indenfor de første 14 uger efter fødslen. Du skal give besked til din arbejdsgiver mindst fire uger før, du forventer at holde denne orlov.
 • Herefter har du ret til 32 ugers fravær. En del af de 32 uger er lønnet fravær.
 • Du har ret til orlov med løn efter 6-7-6 modellen. Du har ret til syv uger, mor har ret til seks uger og I har seks uger, som I kan dele mellem jer som I vil. 6-7-6 modellen forudsætter, at barnet er født efter 1. april 2015, og at begge forældre er kommunalt eller regionalt ansat.
 • Hvis barnets mor ikke er kommunalt eller regionalt ansat, kan du holde syv + seks ugers lønnet orlov.
 • Det er en betingelse for orlov med løn, at din arbejdsgiver får dagpengerefusion.
 • Du kan vælge at afholde de syv uger med løn og/eller de fælles seks uger med løn (eller orlov med dagpenge) samtidig med moderen under hendes 14 ugers barselsorlov.

Adoption

Hvis du skal adoptere, har du også ret til fravær med løn fra dit arbejde. Hvis du skal hente barnet i udlandet, har du ret til orlov i op til otte uger før modtagelsen, i den periode afgiverlandet stiller krav om, at adoptanten/adoptanterne skal opholde sig i landet inden modtagelsen af barnet. Ved modtagelse af et adoptivbarn i Danmark har du ret til fravær med løn i op til en uge før modtagelsen.

Den øvrige orlov er identisk med de regler, der gælder for barselsorlov.

Statsansat

Før fødslen

 • Er du kvinde og ansat i staten, kan du gå på orlov med fuld løn seks uger før forventet fødsel.
 • Du skal meddele din arbejdsgiver, at du er gravid og hvornår du starter på barselsorlov, senest tre måneder før du forventer at føde.

Efter fødslen har mor ret til

 • Efter fødslen har du ret til 14 ugers barselsorlov med sædvanlig løn.
 • Herefter har du ret til 32 ugers fravær. En del af de 32 uger er lønnet fravær.
 • Du har ret til orlov med løn efter 6-7-6 modellen. Du har ret til seks uger, far eller medmor har ret til syv uger og I har seks uger, som I kan dele mellem jer som I vil. 6-7-6 modellen forudsætter, at barnet er født efter 1. april 2015, og at begge forældre er statsansat.
 • Hvis barnets far eller medmor ikke er statsansat, kan du holde seks + seks ugers lønnet orlov.
 • Det er en betingelse for orlov med løn, at din arbejdsgiver får fuld dagpengerefusion.
 • Inden otte uger efter fødslen skal du meddele arbejdsgiveren, hvornår du vil genoptage arbejdet.

Efter fødslen har far eller medmor ret til

 • Efter fødslen har du ret til to ugers fædre- eller medmororlov. Hvis du er offentligt ansat, får du fuld løn under orloven. Orloven afholdes som udgangspunkt i forbindelse med fødslen, men kan efter aftale lægges indenfor de første 14 uger efter fødslen. Du skal give besked til din arbejdsgiver, mindst fire uger før du forventer at holde fædreorlov.
 • Herefter har du ret til 32 ugers fravær. En del af de 32 uger er lønnet fravær.
 • Du har ret til orlov med løn efter 6-7-6 modellen. Du har ret til syv uger, mor har ret til seks uger og I har seks uger, som I kan dele mellem jer som I vil. 6-7-6 modellen forudsætter, at barnet er født efter 1. april 2015, og at begge forældre er statsansat.
 • Hvis barnets mor ikke er statsansat, kan du holde syv + seks ugers lønnet orlov.
 • Det er en betingelse for orlov med løn, at din arbejdsgiver får fuld dagpengerefusion.
 • Du kan vælge at afholde de syv uger med løn og/eller de fælles seks uger med løn (eller orlov med dagpenge) samtidig med moderen under hendes 14 ugers barselsorlov.

Adoption

Hvis du skal adoptere, har du også ret til fravær med løn fra dit arbejde. Hvis du skal hente barnet i udlandet, har du krav på orlov i indtil fire uger (eventuelt otte uger) før modtagelsen, i den periode afgiverlandet stiller krav om, at adoptanten/adoptanterne skal opholde sig i landet inden modtagelsen af barnet. Ved modtagelse af et adoptivbarn i Danmark har du ret til fravær med løn i op til en uge før modtagelsen.

Den øvrige orlov er identisk med de regler, der gælder for barselsorlov.

Privatansat

Som privatansat på individuel kontrakt er løn eller fuld løn under barsel et aftalevilkår.

Før fødslen

 • Er du kvinde og privatansat, har du ret til orlov med halv løn fire uger før forventet fødsel, medmindre bedre vilkår fremgår af din kontrakt eller af en eventuel overenskomst/husaftale, som din arbejdsplads måtte være omfattet af.
 • Er du en mand, har du ikke ret til orlov før fødslen, medmindre bedre vilkår er aftalt i din kontrakt eller en eventuel overenskomst/husaftale, som din arbejdsplads måtte være omfattet af.

Efter fødslen har mor ret til

 • 14 ugers barselsorlov med halv løn efter fødsel, såfremt bedre vilkår ikke er aftalt i din kontrakt eller en eventuel overenskomst/husaftale, som din arbejdsplads måtte være omfattet af.
 • Herefter har du ret til 32 ugers fravær (forældreorlov) med ret til dagpenge, medmindre bedre vilkår er aftalt i din kontrakt eller en eventuel overenskomst/husaftale, som din arbejdsplads måtte være omfattet af.

Efter fødslen har far eller medmor ret til

 • Som privatansat far eller medmor har du kun ret til dagpenge under de to ugers fædre- eller medmororlov i forbindelse med fødslen, medmindre bedre vilkår er aftalt i din kontrakt eller en eventuel overenskomst/husaftale, som din arbejdsplads måtte være omfattet af.
 • Herefter har du ret til 32 ugers fravær (forældreorlov) med ret til dagpenge, medmindre bedre vilkår er aftalt i din kontrakt eller en eventuel overenskomst/husaftale, som din arbejdsplads måtte være omfattet af.

Studerende

Forældre har ret til fravær ved graviditet, fødsel og adoption også under studiet.

Retten til fraværet er fastsat i barselsloven, mens retten til barselsdagpenge under fraværet er afhængig af, om fødslen finder sted under studiet, umiddelbart inden studieafslutningen eller efter studieafslutningen. Dit medlemskab af en A-kasse er ligeledes afgørende for, om du kan få barselsdagpenge.

Har du et studiejob, kan du have ret til mere, alt efter hvilke aftaler og overenskomster der gælder på din arbejdsplads.

Finder fødslen sted under studiet, er du under alle omstændigheder berettiget til ekstra SU-klip indtil uddannelsen afsluttes. Det forudsætter dog, at du har flere SU-klip tilbage.

Er du studerende og blevet forælder, så kontakt Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (SDS) for nærmere rådgivning.

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.