Offentligt ansatte

Hver forælder har ret til to omsorgsdage pr. kalenderår pr. barn, til og med det kalenderår, hvor barnet fylder syv år. Hvis du ikke kan nå at holde omsorgsdage på grund af barselsorloven, kan omsorgsdagene udskydes til det følgende år. Det gælder også for omsorgsdage for eventuelle øvrige børn.

En ansat, der ønsker at holde omsorgsdage, skal meddele dette tidligst muligt. Arbejdsgiveren bør imødekomme ønsket, medmindre fraværet vil være uforeneligt med tjenesten.

Omsorgsdage kan holdes som hele eller halve dage.

Privatansat

Er du privat ansat, har du som udgangspunkt ikke ret til omsorgsdage, medmindre dette er aftalt i din kontrakt eller fremgår af personalehåndbogen eller af en eventuel overenskomst/husaftale, som din arbejdsplads måtte være omfattet af.

Læs mere om dine vilkår som ansat i den private sektor

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.