FAQ – Aftale om afvikling af frihed i forbindelse med hjemsendelse (gjaldt i perioden 28.3.2020 – 13.4.2020)

Dansk Socialrådgiverforening har sammen med de øvrige fagforbund indgået en aftale med de offentlige arbejdsgivere om særlige regler for ferie, afspadsering mm. under corona-krisen. Her på siden finder du en række spørgsmål og svar, der kan uddybe aftalens indhold for dig. Aftalen gjaldt i perioden 28.3.2020 – 13.4.2020

Hvad er formålet med ”Aftale om afvikling af frihed i forbindelse med hjemsendelse pga. covid-19 situationen”?

DS har sammen med de øvrige fagforbund indgået en aftale med de offentlige arbejdsgivere med det formål at bidrage til, at vi står bedre rustet i forhold til håndtering af opgaveefterslæb, når der vendes tilbage til normalsituation. Den 14. marts 2020 indgik parterne på det private arbejdsmarked en tilsvarende aftale om afvikling af ferie mv, i forbindelse med anvendelse af aftalen om midlertidig lønkompensation.

Denne aftale supplerer og fraviger bestemmelser i de gældende overenskomster og aftaler om afvikling af frihed mv. De lokale parter kan fortsat anvende de muligheder, der i øvrigt følger af de gældende overenskomster og aftaler.

Hvad handler aftalen om afvikling af frihed om?

Aftalen der gælder fra den 28. marts og ophører den 14. april uden yderligere varsel, giver arbejdsgiver mulighed for at pålægge offentligt ansatte at afholde ferie, afspadsering eller flekstimer i op til 5 hele dage til og med den 13. april.

Hvis medarbejdere har omsorgs- eller seniordage og pålægges at holde fri, kan de efter aftale med deres arbejdsgiver benytte dem i stedet.

Hvem gælder aftalen for?

Alle offentligt ansatte, som er hjemsendt, og som ifølge deres arbejdsgiver IKKE har arbejde at varetage hjemmefra, i en eller flere dage indtil den 14. april. Medarbejderen skal have feriedage, 6. ferieuge, afspadsering eller flekstimer at tage af, ellers kan arbejdsgiveren ikke pålægge medarbejderen at holde fri. I så fald skal den ansatte stå til rådighed med løn.

Eksempel:

Efter et stykke tid er der ikke længere arbejdsopgaver til 5 medarbejdere. Arbejdsgiver bestemmer, at opgaverne i situationen nu skal varetages af 3 medarbejdere. Arbejdsgiver kan varsle frihed for de to medarbejdere, som nu er hjemsendt uden varetagelse af opgave

Hvilken friheder er det arbejdsgiver kan anvise der skal afvikles?

Der kan anvendes feriedage, dage fra 6. ferieuge, afspadsering og /eller flextid. Omsorgsdage og seniordage kan indgå hvis medarbejderen ønsker det

Tæller ferie afholdt mellem den 13. marts og 27. marts med i de fem fridage?

Ja. Hvis du har holdt ferie eller afspadsering i denne periode, tæller dagene med i de fem dage, arbejdsgiver kan pålægge dig at holde fri.

Skal jeg stå til rådighed de dage jeg er på lagt afvikling af frihed?

Nej, du skal holde helt fri de dage du er pålagt afvikling af frihed efter denne aftale.

Skal man være hjemsendt i hele dage

Ja, friheden afvikles i hele dage

Hvornår skal arbejdsgiveren varsle din ferie, afspadsering eller flekstimer?

Arbejdsgiver kan pålægge dig at holde fri med en enkelt dags varsel. Men parterne opfordrer til, at det sker i så god tid som muligt.

Kan arbejdsgiver pålægge mig at bruge ferie, som jeg ellers havde planlagt at overføre til efter den 1. maj?

Ja. Arbejdsgiveren kan dog ikke pålægge dig at bruge den almindelige ferie, du har optjent til det nye ferieår.

I hvilken periode kan arbejdsgiver anvise at jeg skal holde ferie

Din arbejdsgiver har ret til at lægge de op til fem pålagte fridage i hele perioden fra 28. marts til og med 13. april. I aftalen opfordrer vi dog til, at fridagene placeres omkring påsken. Det kan for eksempel ske ved, at medarbejdere afholder tre fridage i påskeugen og to fridage i forlængelse af påsken (14. og 15. april), som kan tælle med i de fem fridage. Her har mange medarbejdere formentlig allerede planlagt ferie.

Kan planlagt ferie for perioden 13.-30. april fremrykkes?

Hvis du har aftalt ferie mellem den 13. og 30. april, kan din arbejdsgiver fremrykke op til fem af feriedagene. Sker det, skal arbejdsgiver erstatte eventuelle udgifter til rejse mm.

Kan arbejdsgiver varsle af min nye ferie

Nej arbejdsgiver kan ikke inddrage den ferie du har ret til at afholde i det nye ferieår fra 2. maj 2020

Hvis jeg hverken har restferie eller fleks hvad gælder der så?

Hvis du hverken har restferie, herunder dage fra 6. ferieuge, afspadsering eller fleks til bage og du er hjemsendt uden at skulle varetage opgaver, kan du ikke pålægges at holde fri efter denne aftale. Du skal som hidtil stå til rådighed med løn.

Jeg arbejder fuld tid og når ikke nå at afholde min ferie inden 30. april. Får jeg min ferie?

Vi har aftalt med arbejdsgiverne at finde en løsning for de kolleger, der på grund af arbejdspres under corona-krisen ikke kan nå at holde den ferie, de har til gode, inden 30. april.

Jeg er i tvivl om noget eller har opfølgende spørgsmål

Hvis du har spørgsmål skal du tage fat i din region. Hvis du er statslig ansat skal du tage fat i konsulenterne i sekretariatet.

Region Nord – ds-nord@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 87 30 91 91

Region Syd – ds-syd@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 87 47 13 00

Region Øst – ds-oest@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 33 38 62 22

Sekretariat – ds@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 70 10 10 99

Skal en nyuddannet uden ret til betalt ferie holde 5 dages frihed?

En nyuddannet uden ret til betalt ferie kan ikke pålægges at afholde ferie. En nyuddannet kan vil dog kunne pålægges at afholde afspadsering eller fleks fridage.

Kan 6. ferieuge varsles til afvikling selvom jeg har aftalt at få dem udbetalt?

Ja din arbejdsgiver kan varsle afvikling af 6. ferieuge selvom I har aftalt at den skal udbetales eller efter sædvanlig praksis ville få dem udbetalt.

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.