Tryghedspuljen – kommunalt ansatte

Kommunalt ansatte socialrådgivere, der bliver afskediget, kan søge om støtte til at komme videre med et tilskud fra tryghedspuljen. Siden overenskomstforhandlingerne i 2011 er der blevet afsat en større pulje til tryghedsskabende aktiviteter for ansatte, der afskediges.

Hvis du er afskediget som ansat i en kommune, kan du søge op til 20.000 kroner til aktiviteter som kompetenceudvikling, efteruddannelse, karrieresparring og realkompetenceudvikling. Aktiviteten må ikke være udbudt af kommunen og skal være noget, kommunen ikke tilbyder i forvejen. Det er dig, der vælger aktiviteten.

Praktisk om ansøgningen

Ansøgningsblanket, vejledning mm. finder du på www.tryghedspuljen.dk.

Du søger sammen med din nærmeste chef og DS’ konsulent/TR. Når du har søgt, skal du have svar senest 14 dage efter, at ansøgningen er indsendt underskrevet af alle parter.

Du skal have ansøgt, inden du fratræder. Hvis du blive fritstillet, kan du også ansøge i fritstillingsperioden.

» Læs også om Tryghedspuljen på www.oao.dk

Kompetenceudvikling/ efteruddannelse

Kompetenceudvikling og efteruddannelse er vigtig for alle socialrådgivere, både som personlig udvikling og for at holde sig ajour med faget.

Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, at du som socialrådgiver vælger en kompetencegivende uddannelse, når du skal efteruddannes.

» Få ideer til kompetencegivende efter-videreuddannelse.

Vær desuden opmærksom på, at Center for offentlig kompetenceudvikling COK udbyder mange korte kurser, der henvender sig til blandt andet til socialrådgivere.

Karrieresparring

Karrieresparring eller rådgivning har til formål at hjælpe dig med at afklare dine kompetencer og jobmæssige fremtid.

Ønsker du hjælp til at få afklaret dine kompetencer, har du mulighed for at deltage i FTF’s særlige karriererådgivning for afskedigede socialrådgivere i kommunen. Du kan også få hjælp og støtte til en effektiv og gennemslagskraftig jobsøgning.

» Læs meget mere om FTFA´s tilbud om karriererådgivning

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering er en vurdering af den enkeltes samlede viden, erfaring og kompetencer. En vurdering foretages med henblik på at søge optagelse på en uddannelse eller på at få anerkendt dele af eller hele uddannelser på baggrund af øvrige kompetencer og erfaring. Vurderingen foretages af en uddannelsesinstitution.

Individuel rådgivning

Det kan opleves som et stort chock at blive afskediget. Måske har du brug for at tale om de personlige og arbejdsmæssige udfordringer, der kan opstå med baggrund i afskedigelsen.

Dansk Socialrådgiverforening kan tilbyde en samtale over Karrieretelefonen, som er en særlig telefonrådgivning, hvor medlemmer kan få en halv times coaching og sparring på ideer og tvivlsspørgsmål om karriere og kompetenceudvikling.

Hensigten med dette medlemstilbud er at give støtte til og udfordre egne tanker om den jobmæssige fremtid. Formålet er at give hjælp til selvhjælp. Samtalen skal give overblik og inspiration til selv at komme videre i egne overvejelser. Metoden er coaching og sparring ud fra en anerkendende tilgang. Samtalen er fortrolig.

» Læs mere om Karrieretelefonen. Tilbuddet er gratis for medlemmer.

Brochure om Tryghedspuljen

» Download brochure om Tryghedspuljen

For ansatte i den private sektor gælder særlige procedurer og regler.
Læs mere om dine vilkår som ansat i den private sektor.

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.