Opsigelsesvarsler for overenskomstansatte

 • Hvis du er ansat på prøve (de første 3 måneder af din ansættelse), har du almindeligvis ret til at opsige din stilling med dags varsel. Efter prøvetiden er opsigelsesvarslet fra den ansattes side altid en måned.
 • Fra arbejdsgiverens side varierer opsigelsesvarslet afhængig af ansættelsestiden. Se skema med oversigt over opsigelsesvarsler.
 • For arbejdsgiverens vedkommende skal opsigelsen afgives så tidligt, at fratræden kan ske inden udløbet af de angivne perioder.
 • For både arbejdsgiver og den ansatte gælder, at opsigelsen – bortset fra i prøvetiden – kun kan ske til fratræden ved en måneds udgang.
 • Parterne har mulighed for at forlænge den ansattes opsigelsesvarsel, hvis der aftales den samme forlængelse af arbejdsgiverens varsel. Det skal fremgå af ansættelseskontrakten, hvis der er lavet sådan en aftale. Det sker nogle gange, at der i prøvetiden er aftalt et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage.

Opsigelsesvarsler for vikaransatte og ansatte i tidsbegrænsede og midlertidige stillinger

 • Ved vikaransættelser af højst en måneds varighed kan både du og din arbejdsgiver opsige ansættelsesforholdet fra dag til dag.
 • Hvis vikariatet forlænges, træder de almindelige opsigelsesvarsler i kraft.
 • Hvis du er tidsbegrænset ansat i mere end en måned, er du i princippet opsagt allerede ved ansættelsen, når fratrædelsestidspunktet er aftalt ved ansættelsen. Hvis du eller din arbejdsgiver får behov for at opsige vikariatet inden det udløber, gælder de almindelige opsigelsesvarsler.

Opsigelsesvarsler for tjenestemænd

 • Tjenestemænds opsigelsesvarsel følger tjenestemandsloven og Tjenestemandsregulativet.
  Arbejdsgivernes varsel ved afskedigelse af en tjenestemand er 3 måneder til en måneds udgang.
 • Tjenestemænd ansat på prøve har i de første 6 måneder 14 dages opsigelsesvarsel og i resten af den normalt 2-årige prøvetid 1 måneds varsel.
 • Derefter har du som tjenestemand et opsigelsesvarsel på 3 måneder til en måneds udgang.
 • For tjenestemænd gælder nogle særlige beskyttelsesregler ved afskedigelse, herunder procedureregler og pension. Er du i tvivl, kan du kontakte din konsulent, TR eller regionskontor.

For ansatte i den private sektor gælder særlige procedurer og regler.
Læs mere om dine vilkår som ansat i den private sektor.

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.