Dagpenge, ledighed og A-kasse

Dagpenge og ledighed

Du skal være medlem af en A-kasse og tilmeldt Jobnet som ledig for at kunne få arbejdsløshedsdagpenge.

Har du spørgsmål om dine rettigheder og pligter som ledig og om arbejdsløshedsdagpenge, skal du rette henvendelse til din A-kasse og dit Jobcenter.

Det kan f.eks. være spørgsmål om:

 • regler for at få dagpenge
 • dagpengesatser
 • hvor længe du kan få dagpenge
 • karantæneregler
 • G-dage
 • dagpenge under ferie
 • dagpenge til uddannelse
 • rådighedsregler
 • rådighedssamtaler i A-kassen
 • jobsamtaler i Jobcentret
 • aktivering

A-kasse

Alle lønmodtagere og selvstændige har frit valg af arbejdsløshedskasse. Det er imidlertid ikke ligegyldigt, hvor man forsikrer sig mod ledighed.

Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, ‘Dansk Socialrådgiverforenings a-kasse – en del af FTFa’ (DS’ a-kasse). Det er fordi foreningen har været med til at oprette FTFA, og fordi socialrådgiverne er repræsenteret i FTFA’s styrende organer.

DS’ a-kasse har som den eneste A-kasse en specificeret service til socialrådgivere. A-kassen holder øje med ledigheds- og beskæftigelsesudviklingen på socialrådgivernes arbejdsmarked og har konsulenter ansat, som kan besvare spørgsmål, der relaterer til netop vores fag.

Hos DS’ a-kasse kan man få oplysning om, hvor vigtigt det er at være indmeldt inden, eller straks, man er færdig med sin uddannelse for at være dagpengeberettiget som dimittend.

Alle spørgsmål om din dagpengeret, ledighed og f.eks. efterløn besvares ved henvendelse til DS’ a-kasse.

Få mere at vide om arbejdsløshedsforsikringen og rettigheder som ledig via DS’ a-kasse.

Tilmelding som ledig

Husk at tilmelde dig som ledig i Jobnet

Find dit jobcenter

På Jobnets hjemmeside kan du finde det jobcenter, der ligger tættest på dig. Find jobcenter.

Er du nyuddannet/dimittend?

Husk at der er særlige regler for nyuddannede. Tjek reglerne på ftfa.dk.

For ansatte i den private sektor gælder særlige procedurer og regler.
Læs mere om dine vilkår som ansat i den private sektor.

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.