• Hvis du bliver afskediget fra din stilling, er der – uanset årsagen – regler og procedurer, der skal følges.
  • Der er under alle omstændigheder et krav om, at afskedigelsen skal være sagligt begrundet, (sygdom kan være saglig begrundelse) og at der er nogle aftalte varsler, der skal overholdes.
  • Hvis din leder varsler, at han/hun agter at afskedige dig, skal du være opmærksom på, at du øjeblikkelig bør kontakte din konsulent, så de kan hjælpe dig.. Og at du som offentligt ansat skal partshøres inden du kan afskediges. Det vil sige, at du har ret til at udtale dig inden der kan foretages en afskedigelse af dig.
  • Du bør bede din konsulent om hjælp til at udforme dit partshøringsbrev.
  • Regler og procedurer for afskedigelse er fastsat i funktionærloven, i overenskomsterne og i forvaltningsloven. Forvaltningsloven gælder for offentligt ansatte og ansatte i selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst med det offentlige.

For ansatte i den private sektor gælder særlige procedurer og regler.
Læs mere om dine vilkår som ansat i den private sektor.

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.