Tillids- og arbejdsmiljø-repræsentant som bisidder

Download PDF

Som tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljø-repræsentant kan én af dine opgaver blive, at være bisidder for en kollega. DS har udarbejdet en pjece, hvor du kan læse mere om opgaven og de forberedelser og overvejelser du bør gøre dig i den forbindelse.