Er mandatet i orden? – om at få et mandat af klubben

Download PDF

Tillidsrepræsentanten forhandler på medlemmernes vegne. Derfor er det vigtigt at TR har et mandat, der både giver manøvremuligheder i forhandlingen, men også angiver retning og måske en smertegrænse. Udarbejdelsen af mandat er i høj grad medlemmernes ansvar og opgave, men TR har initiativpligten.