Private arbejdspladser – Hovedstaden

I skemaet nedenfor kan du finde din konsulent for Hovedstaden. Hvis din henvendelse drejer sig om løn eller om forhold, der vedrører både dig og dine kolleger på arbejdspladsen, fx arbejdsmiljøet, besparelsestiltag eller andre ledelsesmæssige beslutninger - så kontakt din konsulent.

Du kan kontakte konsulenten på den anførte e-mailadresse eller telefonnummer.
Eller ringe til DS’ hovednummer – tlf.: 70 10 10 99 – og bede om at tale med pågældende konsulent.

ArbejdspladsKonsulent:
Anker Elvius
ae@socialraadgiverne.dk
Tlf: 33 38 62 28
Alfa Fredensborg - Behandlingscenter
Allerød Krisecenter ApS
Altiden - Vitae - Socialpædagogisk botilbud
Askovfondens socialpsykiatri
Askovhus
Bagsværd Observationshjem
Behandlingshjemmet Stutgården
Blå Kors Behandlingscenter Taastrup
Blå kors botilbud Espergærde
Blå Kors Pensionat Taastrup
Boliggården, Helsingør
Boligselskabet AKB København
Bostedet Caroline Marie
Brydehuset
Café Exit
CareCompagniet
Dagskolen Vikasku
Dannerhuset
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter - Frederiksberg
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter - København
Den Sociale Udviklingsfond - BOAS Nørrebro
Den Sociale Udviklingsfond - SUF Albertslund
Den Sociale Udviklingsfond - SUF Eremitterne
Den Sociale Udviklingsfond - SUF Nordsjælland
Den Sociale Udviklingsfond - SUF Skallen
DropUD v/Mette Gadegaard
Drosthuset Dyssegården
DSA - Din Sundhedsfaglige A-kasse
Elleslettegård
FABU Fonden
Fabu i Rødovre
FFA Fonden | Forebyggende Familiearbejde
Fonden Mariehjem
Fonden Novavi - Sekretariat
Fonden Ung Krisecenter
Forenede Care Krisecentre ApS
Forsorgshjemmet Absalon
Fountain House
Frelsens Hærs Herberg - Hørhuset
Gennembrud v. Liane Ingerslev
Godhavn - Tisvildeleje
Grantoftegård
Habitus
Hans Knudsen Instituttet
Havregaarden
Hellebro
Herberget Lindevangen
Herberget Lærkehøj
Herberget Overførstergården
Husene på Frydendalsvej
Hvidborg
IndsatsRuten - Rødovre
Integrationshuset Kringlebakken
Joannahuset
KFUK - Reden København Sociale arbejde
KFUM - Café Paraplyen - Tåstrup
KFUM's Kollegium - København
Kirkens Korshær - Drejervej
Kirkens Korshær - Hovedkontor
Kirkens Korshær - KKUC Taastrup
Kirkens Korshær - Kompasset
Kirkens Korshær - Natcafe/Varmestue Kbh.
Kirkens Korshær - Udviklings- og behandlingscenter
Kirkens Korshær Herberg
Kong Frederiks d. VII´s Stiftelse, Danners Børn
Kristeligt Studenter Settlement
Kvindehjemmet
Kvindekrisecenter Bornholm
Landsforeningen Livsværk - Allégården Ungdomscenter
Landsforeningen Livsværk - Thorshøjgård Ungdomshjem
Lata - integrationshuset Hillerød
LATA Støtte & Omsorg - Albertslund Krisecenter
Lindevang - Lindevanghjemmets Fond
LivaRehab
LivaShelter - Krisecenter
LOS - Farum Hovedgade 72 ApS
Mandecentret i København
Marie Hjemmene - Bofællesskabet Lykke Marie
Mariefonden - Bostedet Caroline Marie
Mariefonden - Rose Marie hjemmet
Memox
Netcompany A/S
Nordsjællands Krisecenter
Novavi Glostrup
Novavi Hillerød
Novavi Pensionatet
Novavi Stofrådgivningen
OASIS - Behandling og rådgivning for flygtninge
OK-Fonden - Arresødal Slot
Olivia Danmark
Ourcamp
Pensionatet Mette Marie
Projekt Menneske
Projekt Q-Værk
Projekt Udenfor
PVP-Kavaleriet
RED Center mod Æresrelaterede konflikter
RED Rådgivning
RED Safehouse Sjælland
Røntofte Krisecenter
Sankt Lukasstiftelsen
Sct. Ols - Behandlingshjem
Skolen ved Sorte Hest
Sporskift Forsorgshjem
Sputnik Skolen - Sputnik Kollegierne
SydhavnsCompagniet
Tiponi ApS
Ubbely Krisecenter
UngeRuten ApS
Ungezonen - Den Socialfaglige Indsats
Wattar Gruppen - Østerbro Krisecenter
WeShelter - Fonden Missionen blandt Hjemløse.
WeShelter - Kollegiet Gl. Køge Landevej
WeShelter - N.A.B.O. Center
WeShelter - RG60 Herberg
ArbejdspladsKonsulent:
Aylin Jensen
as@socialraadgiverne.dk
Tlf: 33 38 62 35
Aktiv Indsats
Alfa København ApS
AS3 Work & Care - Frederiksberg
Beboerrådgivningen i Avedøre Stationsby Syd
Bedre Psykiatri - Landsforeningen for pårørende
Boligforeningen Domea
BUPL - sekretariatet
BUPL Hovedstaden
Børn, unge & Sorg - København
Børns Vilkår
CFD (Center for Døve)
CFD København Rådgivning og Tolke
Copenhagency
CPH Lufthavn
CSM Øst - Center for Seksuelt Misbrugte
Danica Pension
Danmarks Lærerforening
Dansk Blindesamfund
Dansk El-forbund - København lokalafdeling
Dansk Flygtningehjælp (DRC) - Hovedkontor
Dansk Handicap Forbund
Dansk Jernbaneforbund
Dansk Journalistforbund
Dansk Magisterforening
Dansk Metal - Hovedkontor
Dansk Metal - Metal Hovedstaden
Dansk Råstof
Dansk Socialrådgiverforening
Dansk Socialrådgiverforenings Sekretariat
Dansk Sygeplejeråd
Danske Fysioterapeuter
Danske Handicaporganisationer
Den Private Smerteklinik
Det Grønlandske Hus
Det Sociale Netværk - PsykiskSårbar
DIGNITY- Dansk Institut Mod Tortur
DISPUK
Fagbevægelsens Hovedorganisation
Faglige Seniorer
Falck Healthcare A/S
FBU - ForældreLANDSforeningen
Fibromyalgi- & Smerteforeningen
Finansforbundet
FOA Forbundshus
FOA SOSU/Social- og Sundhedsafdelingen
FOA/KLS (Kommunale lønarbejdere i Storkøbenhavn)
Forening til Støtte for mødre og børn
Foreningen Spiseforstyrrelser og selvskade
Fødevareforbundet NNF
Gigtforeningen
Glad Fonden
Headspace - Rødovre
Hjernesagen
HK Danmark
Hus Forbi
Incita
Incita Hovedstaden
Integrationsnet og Tolkeservice- København
Jobvision
Kaoskonsulenterne
KIAPro
KMD Jobcenter Analyze & Consultancy
Kombit A/S
Kommunernes Landsforening
Kost og Ernæringforbundet
Kræftens Bekæmpelse - København Ø
Kræftrådgivningen - Herlev
Kræftrådgivningen - Hillerød
Københavns Lærerforening
Landsforeningen For Socialpædagoger
Landsforeningen LEV
Ledernes Hovedorganisation
Lehman & Partners
Lev uden vold
LIVa rehab - Forening mod skadevirkninger af prostitution
LOBPA - Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance
Lægeforeningen
Malerforbundet i Danmark
Marselisborg København
Mentrax
Mentrax Consult ApS
MovieStarPlanet ApS
Muskelsvindfonden
Mødrehjælpen - København
Mødrehjælpen af 1983
NGO - Brugernes Akademi
NGO Dansk Stalking Center
Parkinsonforeningen
Plan & Handling København
Politiforbundet
Privat Psykiatrisk Center
Proindsats
Psykiatrifonden
Pædagogernes Pension
Red Barnet
Refleks ApS
RehabiliteringsCenter for Muskelsvind - Høje Taastrup
Rådgivningen for Færinger i Danmark
Samfocus
SAND - De Hjemløses Landsorganisation
SAVN - Børn og pårørende til indsatte
Scleroseforeningen
Serviceforbundet
Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter
Springbræt
Tryg Forsikring
TUBA - Danmark
TUWANO ApS
Uddannelsesforbundet
Ældre Sagen
Østre Gasværk

Kontakt Medlemsservice