PUF søger nye MED-undervisere

PUF søger nye MED-undervisere til at varetage undervisning af medlemmer af MED-udvalg i regioner og kommuner. Der er ansøgningsfrist 21. februar 2020.

For at blive udpeget som PUF MED-underviser skal man være ansat i en kommune, region eller en lokal faglig organisation. Underviseren skal indstilles af sin faglige organisation, kommune eller region, hvorefter ansøgningen sendes til PUF. Parterne bag PUF (KL, Danske Regioner,  og Forhandlingsfællesskabet) udpeger de nye undervisere efter ansøgning.

De nye undervisere bliver klædt på til opgaven i PUF Akademi, hvor de indgår i et stærkt, landsdækkende netværk af undervisere. PUF-underviserne underviser på MED-grunduddannelsen, som i 2016 undergik en gennemgribende udvikling i forhold til læringsmål, pædagogik og metoder/øvelser, der er blevet meget positivt modtaget af kursisterne.

Som PUF-underviser er man i funktion 12-20 dage årligt, og man får masser af inspiration med tilbage til sin egen MED-organisation.

Læs mere på puf.dk/puf-soeger-med-undervisere

Ansøgningsfrist 21. februar 2020