Nyheder

Svenske socialrådgivere har 15-20 børnesager

Færre børn pr. sagsbehandler og hyppigere opfølgning er nogle af de redskaber, som en svensk kommune anvender i arbejdet med udsatte børn. KREVI zoomer i ny rapport ind på den svenske model.

22.03.2012

DS: One-size i socialt arbejde findes ikke

Dansk Socialrådgiverforening er skeptisk over for socialministerens udspil om, at alle kommuner skal bruge den samme værktøjskasse med fire evidensbaserede metoder i arbejdet med udsatte børn og unge.

22.03.2012

Undersøgelse: Lettere at komme fra studie til job

Dansk Socialrådgiverforening og Kommunernes Landsforening gennemfører en stor spørgeskemaundersøgelse for at få mere viden om praksis i socialrådgiveruddannelsen samt mentorordninger for nyuddannede i kommunerne.

08.03.2012

Kommuner går sammen om at beskytte ansatte mod vold

Flere kommuner er gået sammen med politiet om at forebygge vold og trusler mod ansatte på jobcentre og i borgerservice. Vi skal finde ud af, om der er noget, vi kan gøre bedre, og det har vi bedt politiet hjælpe os med, siger Vejen-borgmester.

08.03.2012

DS bakker op om udspil til førtidspensionsreform

Regeringens reform-udspil om førtidspension pålægger kommunerne at oprette rehabiliteringsteams, hvor én sagsbehandler guider borgeren igennem et ressourceforløb. DS roser udspillet.

01.03.2012

Fortællinger om gode personalepolitiske erfaringer

Deltag i det landsdækkende arrangement Kommune Crawl fra den 23.-26. april, hvor 109 kommunale arbejdspladser viser deres gode personalepolitiske erfaringer og oplevelser frem.

01.03.2012

Stop ikke efterværn før den unge er parat

”Du kan lige så godt hjælpe folk helt, i stedet for at hjælpe dem halvt”, siger en af ti unge i bogen ”Det gode efterværn”. Afsluttes et efterværn uden den unges accept, kan det føles som et overgreb, lyder advarslen.

09.02.2012

DS: Fint med færre aktiveringskrav til ledige

Regeringen slækker på regler og krav for aktivering af alle ledige med nyt lovforslag. Dansk Socialrådgiverforening bakker op om den nye kurs, som skal befri de ledige for kontrol og mistænkeliggørelse.

09.02.2012

TV-høring om incest og mishandling i aften

Jeg savner i debatten respekt for, at sager om seksuelle overgreb kan være meget vanskelige at opdage, siger Dansk Socialrådgiverforenings formand, der i aften deltager i TV2/Nords høring om udsatte børn.

09.02.2012

DS: Forebyggelse kan ikke erstatte alle anbringelser

På KL’s børnetopmøde i dag roser DS’ formand kommunerne for deres fokus på forebyggelse, men minder også om, at begejstringen for forebyggelse ikke må resultere i, at børn slet ikke anbringes.

02.02.2012