Nyheder

Sygehussocialrådgivere sikrer patienter helhedsorienteret indsats

Ny rapport tegner et billede af sygehussocialrådgivere som vigtige koordinatorer med indsigt i både sundhedssystemet og det kommunale system. En indsigt, som er med til at sikre patienterne en helhedsorienteret indsats.

09.08.2012

Førtidspensionsreform sikrer bedre sagsbehandling

Ny aftale om førtidspensionsreform sikrer én gennemgående og koordinerende sagsbehandler, som får ansvar for den tværfaglige rehabilitering – de såkaldte ressourceforløb. Det er en sejr for helhedssynet i det sociale arbejde, siger Bettina Post.

01.07.2012

Krisen presser din ytringsfrihed

Krisen med stram økonomi og høj ledighed har lagt en dæmper på mange medarbejderes lyst til at bruge deres ytringsfrihed til at udtale sig om kritiske forhold på jobbet. Det viser en ny FTF-undersøgelse.

21.06.2012

Kommuneaftale afklarer jobcentrenes fremtid

Den nye kommuneaftale slår fast, at jobcentrene også fremover skal være i kommunerne. Aftalen lægger desuden op til afbureaukratisering på området. – Selv om det er en stram aftale, er der også gode takter, siger socialrådgivernes formand.

14.06.2012

Tilsyn vægter ytringsfrihed højest i netchikane-sag

I en ny afgørelse konkluderer Datatilsynet, at "Det Sorte Register" ikke overtræder persondataloven, fordi hensynet til ytringsfriheden vægtes højest. DS beklager afgørelsen og opfordrer arbejdsgiverne til at tage netchikane alvorligt.

14.06.2012

DS vil forfølge vigtige temaer fra treparten

Der er stadig vigtige opgaver at løse, selv om trepartsforhandlingerne er brudt sammen. Sådan lyder det fra socialrådgivernes formand, der fremhæver tillidsreformen, det psykiske arbejdsmiljø og ungdomsledigheden som de vigtigste temaer.

11.06.2012

Vil du have indflydelse i din fagforening?

Kunne du tænke dig at være med til at påvirke politik, retning og udvikling i din fagforening? Så stil op til en af de politiske poster i Dansk Socialrådgiverforening. Du skal sende dit opstillingsgrundlag senest 10. september.

07.06.2012

Aalborg investerer i 16 ekstra socialrådgivere

Aalborg Kommune vil ansætte 16 ekstra socialrådgivere blandt andet på baggrund af et stigende antal underretninger og for at sikre en bedre og tidligere indsats over for udsatte børn. En af gevinsterne er færre sager pr. socialrådgiver.

07.06.2012

DS: It-systemet DUBU skal justeres

It-systemet DUBU stjæler tid fra socialrådgivernes arbejde med børn. Sådan lyder dommen fra flere socialrådgivere og eksperter. Socialrådgivernes formand er glad for, at både socialminister og KL er åbne over for at justere systemet.

07.06.2012

Anbragte børn efterlyser fortrolige voksne

I ny undersøgelse fortæller 113 anbragte børn om deres oplevelser med sagsbehandlerne og anbringelsesstederne. Børnene efterlyser at blive lyttet til, at kende deres rettigheder og at have fortrolige voksne.

31.05.2012