Hvem vælger hvem til hvad i DS?

Ifølge DS’ love er den politiske ledelse på valg hvert andet år i lige år. Nedenfor kan du se, hvem der vælger hvem til hvad i forbindelse med urafstemningsvalg og regionale generalforsamlinger.

Formandsvalg og hovedbestyrelsesvalg

  • Hvem skal vælges? Formand, næstformand, tre regionsformænd og ti øvrige hovedbesyrelsesmedlemmer.
  • Hvem kan kandidere? Alle aktive medlemmer. Til regionsformændsposterne; alle aktive medlemmer i den pågældende region.
  • Hvem kan stemme? Til Hovedbestyrelsen: alle aktive medlemmer og seniormedlemmer. Studentermedlemmer udpeger to repræsentanter gennem valg i deres egen organisation SDS – Sammenslutningen af Dansk Socialrådgiverstuderende. Til formands- og næstformandsposten: alle aktive medlemmer, studentermedlemmer og seniormedlemmer. Til regionsformændsposterne; alle aktive medlemmer og og studentermedlemmer i den pågældende region.
  • Hvordan vælges? Ved urafstemning. Der åbnes for stemmeafgivelse på hjemmesiden den 14. september 2020. Som bestemmeberettiget, kan du stemme på op til 10 kandidater til hovedbestyrelsen, samt en kandidat til hver af de øvrige poster, du er stemmeberettiget til.
  • Hvordan kandideres? Hovedbestyrelsen skal modtage tilkendegivelse af kandidatur senest den 31. august 2020 kl. 12.00. I praksis meldes kandiatur ved at oprette en profil på hhv. valgportalen for formandsvalg og valgportalen for hovedbestyrelsesvalg.

Regionsbestyrelsesvalg

  • Hvem skal vælges? Mindst ti regionsbestyrelsesmedlemmer i hver af de tre regioner.
  • Hvem kan kandidere? Alle aktive medlemmer i regionen.
  • Hvem kan stemme? Alle aktive medlemmer og seniormedlemmer i regionen
  • Hvordan vælges? På de tre regionale generalforsamlinger.
  • Hvordan kandideres? Medlemmerne der ønsker at opstille til regionsbestyrelsen oplyser deres kandidatur på generalforsamlingen.

Spørgsmål vedr. valg i DS af administrativ karakter?

Kontakt Lærke Øland Frederiksen, telefon 33 38 61 75, lof@socialraadgiverne.dk

Øvrige spørgsmål vedr. valg i DS

Kontakt sekretariatschef Magne Vilshammer, telefon 33 38 61 41, mv@socialraadgiverne.dk