Hvem skal have Den Gyldne Socialrådgiver 2024?

På Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskabsmøde REP24 i Odense 22.-23. november 2024 uddeles Den Gyldne Socialrådgiver.

Kender du én eller en gruppe af socialrådgivere, der er aktive medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening, og som

  • Har taget initiativ til nytænkning indenfor socialrådgivernes fagområde
  • Har taget initiativ til eller taget del i aktiviteter, der sætter fokus på godt socialt arbejde
  • Har gjort en stor socialpolitisk indsats og dermed sat fokus på socialrådgiverarbejde
  • Vedvarende og insisterende har demonstreret arbejde af høj faglig kvalitet

Så kan du indstille dem til Dansk Socialrådgiverforenings socialpolitiske pris, Den Gyldne Socialrådgiver.

Hvem kan indstille til prisen?

Der er ikke begrænsninger i hvem, der kan indstille til prisen, men i det skema, som skal anvendes ved indstillingen, skal man oplyse sin relation til de indstillede.

Hvem kan indstilles til prisen?

Alle medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening – bortset fra medlemmer af Hovedbestyrelsen – kan indstilles til prisen.

Fristen for at indstille kandidater er den 12. september 2024.

Har du spørgsmål om Den Gyldne Socialrådgiver?

Kontakt konsulent Anders Jonassen på anjo@socialraadgiverne.dk eller telefon 33 38 61 46.

Indstil din kandidat til Den Gyldne Socialrådgiver 2024

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. Socialrådgiverdage?

Kontakt konsulent Nicolai Paulsen
np@socialraadgiverne.dk
Tel. 3338 6168