Frist for indkomne forslag til løsning af de aktuelle udfordringer er 15. november 2023. Forslag kan ikke være vedtægtsændringer, men alene omhandle løsninger på de aktuelle udfordringer. Forslag skal motiveres skriftligt og fremsendes til politisk konsulent Sofie Birch sobi@socialraadgiverne.dk

Hovedbestyrelsen udsender forslag til behandling på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde senest d. 20. december 2023. De offentliggøres også på socialraadgiverne.dk/rep24

Ændringsforslag kan fremsættes på selve repræsentantskabsmødet d. 12. januar 2024, jf. tidsfrister, som fastsættes på mødet med vedtagelse af tidsplanen.

Det er på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde kun muligt at behandle forslag, der falder inden for den dagsorden, som mødet er indkaldt med, dvs. som relaterer sig til DS’ aktuelle udfordringer. Andre emner kan tages op på det ordinære Repræsentantskab, der afholdes sidste halvdel af november 2024.

Kontakt