Ekstraordinært repræsentantskab 2024 kort fortalt

Hovedbestyrelsen indkalder til ekstraordinært repræsentantskab, fordi forudsætningerne for budgettet vedtaget af repræsentantskabet i november 2022 har ændret sig markant. Et ekstraordinært repræsentantskab skal vurdere, hvilke tiltag der skal til for at få budgettet bragt i balance, samtidig med at organisationen styrker sine evne til at rekruttere og fastholde medlemmer.

Det ekstraordinære repræsentantskab 2024 afholdes den 12. januar 2024 på Mødecenter Fabrikken i Odense.

Repræsentantskabet udgøres af de repræsentanter, der var valgt til det ordinære repræsentantskab i 2022. Repræsentantskabet er Dansk Socialrådgiverforenings højeste myndighed.

» Læs mere om repræsentantskabet i Dansk Socialrådgiverforenings love: Love og vedtægter

1. Dagsorden

Dagsorden for Ekstraordinært Repræsentantskab januar 2024

  1. Formalia
  2. Fremlæggelse af baggrunden for indkaldelse, herunder regnskab for 2022 samt prognose for DS’ økonomi
  3. Præsentation, debat og beslutning vedr. indkomne forslag til løsninger på de aktuelle udfordringer
  4. Vedtagelse af nyt budget for 2024-2025

Kontakt