Hvem kan stille forslag og hvilke tidsfrister gælder?

Lovændringer

 • Alle aktive medlemmer, studentermedlemmer og
  seniormedlemmer kan stille forslag til ændringer i DS’ love.
 • Lovændringsforslag skal være os i hænde senest
  31. august 2022.
 • Forslag til lovændringer vil blive offentliggjort på
  socialraadgiverne.dk/rep22.

Forslag

 • Forslag til dagsorden for et ordinært repræsentantskabsmøde
  kan stilles af aktive medlemmer, studentermedlemmer og
  seniormedlemmer.
 • Ønskes et emne optaget på dagsordenen, skal anmodning sendes
  til sekretariatet senest fem uger før repræsentantskabsmødet.
 • Forslag til dagsorden skal være os i hænde senest 21. oktober.

På repræsentantsskabsmødet

 • Under repræsentantskabsmødet kan der ikke stilles nye forslag,
  men der kan stilles ændringsforslag til de udsendte forslag.
 • Ændringsforslag skal enten være af ren redaktionel art og/
  eller holde sig inden for det indhold/de intentioner, som er i det
  oprindelige forslag.
 • Der kan altid stilles ændringsforslag til det udsendte budgetforslag.

Lovændringsforslag og forslag til dagsorden
sendes til ledelsessekretær Anders Jonassen,
tlf. 33 38 61 46, anjo@socialraadgiverne.dk

Kontakt