Tillidsvalgte – Region Øst

Særligt for tillidsvalgte

Alt generelt stof til alle DS’ tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter ligger i sektionen Særligt for tillidsvalgte.

Idékatalog til klubmøderne

Nedenstående katalog indeholder idéer til oplæg, som DS-Region Øst kan afholde i klubberne. Idéen er, at vi nu brygger videre på dette katalog og fører nye oplæg på, når idéerne eller behovet opstår.

i håber, at I vil finde inspiration til at afvikle et klubmøde med et nyt oplæg. Hvis I ønsker et af nedenstående oplæg, så henvend Jer til Jeres faglige konsulent, som vil arrangere det med en oplægsholder.

Retningslinjer for klubtilskud

Ordinært og ekstraordinære klubtilskud
Det er muligt at søge tilskud til klubaktiviteter. Læs mere om det her

Katalog over oplæg

Professions etik – oplæg ved Dansk Socialrådgiverforening
På REP 2010 vedtog Dansk Socialrådgiverforening et professionsetisk papir, der skal danne grundlag for en diskussion af det sociale arbejde ude på arbejdspladserne. Oplægget tager udgangspunkt i dette papir og vil opfordre og udfordre til en debat med baggrund i vores etiske principper.

Kompetence workshop – oplæg ved Dansk Socialrådgiverforening
Workshoppen er skabt med baggrund i Overenskomstens krav om at alle socialrådgivere skal have en individuel kompetenceudviklingsplan. I gennem workshoppen vil vi arbejde med rammen for udviklingsplanerne, så alle vil have en forståelse af hvad der er muligt, og derefter vil hver enkelt deltage arbejde på en udviklingsplan, gældende for dem selv, som de kan præsentere for deres leder, som et grundlag for en samtale om en kompetence udviklingsplan.

Den socialpolitiske og beskæftigelsespolitiske situation – Oplæg ved Dansk Socialrådgiverforening
Et oplæg som lægger op til debat om hvad der sker med vores fag i de politiske strømninger der er her og nu.

Kend din overenskomst og løn – oplæg ved Dansk Socialrådgiverforening
Oplægget tager udgangspunkt i hvordan overenskomsten er dannet og hvilke krav og rettigheder vi har. Derudover lægges der op til en løndiskussion på den enkelte arbejdsplads. Hvilken løn strategi skal der forfølges i den næste overenskomst periode.

Hvad gør DS for dig – og hvad kan du gøre for fællesskabet? – oplæg Dansk Socialrådgiverforening
Oplægget vil tage klubben rundt i alle de muligheder der er for klubben og det enkelte medlem, ved et medlemskab af Dansk Socialrådgiverforening. Derefter lægges der op til debat om hvordan i kan bruge fællesskabet på arbejdspladsen, samt hvilke holdninger og ideer der er til at gøre vores fagforening bedre.

Hvordan ser din pension ud? – Oplæg ved PKA
PKA vil give et overblik over hvordan du skal forstå din pension og hvilke vigtige valg du skal træffe tidligt i dit arbejdsliv.

Efterløn og dagpengene – Hvad kan jeg bruge min A-kasse til – Oplæg ved FTF-A
FTF-A kan give dig indblik i hvilke muligheder du har via medlemskab af din A-kasse. I kan både diskutere mulighederne for efterløn og hvilken hjælp, der er hentet i tilfælde af arbejdsløshed.

Kontakt os

Ring til os

70 10 10 99

Formand –  Rasmus Balslev

rhb@socialraadgiverne.dk
Tlf: 21 46 74 70