Medlemsservice Region Øst

Konsulenterne i Region Øst hjælper medlemmerne med råd og vejledning om bl.a. ansættelse, løn, arbejdsmiljø og afskedigelse.

Hvordan finder jeg min tillidsrepræsentant?

Hvis du er i tvivl, kan du i selvbetjeningssystemet se, hvem der er din tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant (dog kun hvis arbejdsmiljørepræsentanten er socialrådgiver).

» Log ind i selvbetjeningssystemet

Har du spørgsmål til arbejdsløshedsdagpenge, efterløn, dagpenge?

Spørgsmål om arbejdsløshedsdagpenge, efterløn, dagpenge eller lignende rettes til A-kassen

» Henvend dig på linket: ‘Dansk Socialrådgiverforenings a-kasse – en del af FTFa’.

Supplerende information

Arbejdsmiljø

Dansk Socialrådgiverforening i region Øst prioriterer medlemmernes arbejdsmiljø meget højt.

Medlemmer og grupper af medlemmer kan få støtte fra konsulenterne til aktiviteter på arbejdspladsen. Tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, ledere, klubber, afdelinger og enkeltmedlemmer kan få konsulentstøtte i form af sparring og rådgivning til at løse og forebygge arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen.

Hvem henvender du dig til?

Du kan altid henvende dig til din tillids- eller din arbejdsmiljørepræsentant. Du kan også vælge at henvende dig til din konsulent, der har din arbejdsplads som ansvarsområde.

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentantens rolle.

Din konsulent fra DS vil altid involvere arbejdspladsens tillids- og/eller arbejdsmiljørepræsentant i arbejdsmiljøarbejdet.

Ønsker du hjælp til forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer.

Skal I igang med omstruktureringer? Har du spørgsmål vedrørende arbejdspladsvurdering (APV), arbejdspres, stressforebyggelse, voldsforebyggelse, mobning, m.v.? DS kan hjælpe med materialer, henvisninger til relevante organisationer og oplægsholdere.

Ønsker du hjælp til afklaring af problemer med arbejdsmiljøet.

Har I problemer med arbejdsmiljøet? DS kan hjælpe jer med at få klarhed over problemets omfang, karakter og baggrund.

DS kan desuden forsøge at iværksætte en forhandling om løsning af problemerne med arbejdspladsens ledelse. F.eks. i form af en handlingsplan, som både medarbejdere og ledelse skal være enige om.

DS kan – hvis problemerne på arbejdspladsen er meget alvorlige, og hvis der ikke er udsigt til at problemer bliver løst – anmelde arbejdspladsen til Arbejdstilsynet.

Er du blevet syg på grund af dit arbejde?

Både korte og langvarige sygemeldinger, som du mener er forårsaget af dit arbejde, bør anmeldes til Arbejdstilsynet som en formodet arbejdsskade.

DS vil gerne hjælpe med anmeldelsen, og registrere alle sygemeldinger.

DS kan desuden medvirke ved sygefraværssamtaler, hvis formålet er at fastholde medlemmet på arbejdspladsen.

Kontakt derfor altid din konsulent. DS har også mulighed for at trække på ekspertbistand til arbejdsskadesager, og i nogle situationer henvise til Arbejdsmedicinsk Klinik.

Er du kommet i akut personlig krise på grund af arbejdsmiljøet?

DS vil gerne hjælpe dig med at søge om krisehjælp hos arbejdsgiveren.
DS har i mindre omfang mulighed for at bevilge tilskud til akut krisehjælp. Se kriterierne her.

Er du i tvivl om din fremtid på arbejdspladsen?

Er du kommet i tvivl om hvorvidt du realistisk ønsker at blive på arbejdspladsen? DS faglige konsulent medvirker gerne til at afklare dit fremtidige ansættelsesforhold med din arbejdsgiver.

Hvad kan DS ikke?

DS kan ikke fjerne arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen, men kan give råd og vejledning om hvordan man kan gøre – samt iværksætte forhandlinger med arbejdsgiveren.

DS vil ikke indgå i problemløsning, der har karakter af proceskonsultation, f.eks. i form af igangsættelse af udviklingsprocesser i en afdeling. Dette er arbejdsgiverens ansvar. I stedet anbefales klubben/arbejdspladsen at gøre brug af uvildige eksterne konsulenter, som f.eks. autoriserede arbejdsmiljørådgivere.

Sæt fokus på din udvikling

Find ud af, hvordan du får større indflydelse på din egen personlige og faglige udvikling.

  • Hvad er du god til?
  • Hvilke ønsker har du til dit arbejdsliv?
  • Hvordan når du dine karrieremål?

Med KL overenskomsten for 2008 skal alle socialrådgivere have en individuel skriftlig udviklingsplan. Du får større indflydelse på din egen personlige og faglige udvikling, hvis du inden udviklingssamtalen har gjort dig overvejelser om, hvad der er dine mål, og hvordan vejen derhen kan se ud.

På temamødet sættes der fokus på, hvad du personligt ønsker for dit arbejdsliv, hvordan du tager teten og får sat din udvikling på skinner, og hvordan du på rette tid og sted får fortalt om dine karriereplaner.

Du får inspiration og værktøjer til at opstille individuelle udviklingsmål, samt til at formulere dine mål, visioner og ambitioner overfor din leder.

Temamødet er baseret på høj grad af deltagerinddragelse og veksler mellem små korte indlæg og øvelser.

Ring og hør nærmere om mulighederne for et temamøde på din arbejdsplads.
Arbejdspladser beliggende i Region Øst skal kontakte
konsulent Aylin Jensen – mail: aj@socialraadgiverne.dk, tlf.: 33 38 62 35 / 21 64 01 58.

Kontakt os

Ring til os

70 10 10 99

Formand –  Rasmus Balslev

rhb@socialraadgiverne.dk
Tlf: 21 46 74 70