Tillidsvalgte – Region Nord

Aarhus-klubbens fællestillidsmænd Ida Louise Jervidalo og Jannie Kejser holder til på regionskontoret i Aarhus.

Ida Louise Jervidalo

Århus-klubbens fællestillidsrepræsentant

Århus Kommune - Unge og Uddannelse
Jægergården
Værkmestergade 3
8100 Århus C

Telefon:
30345979

Jannie Kejser

Århus-klubbens fællestillidsrepræsentant

Århus Kommune - Myndighedsafdelingen
Grøndalsvej 1
DK-8260 Viby J

Særligt for tillidsvalgte

Alt generelt stof til alle DS’ tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter ligger i sektionen Særligt for tillidsvalgte.

 

Klubarbejde

Ved ansøgning om fællesklubtilskud bruger vi følgende definition af en fællesklub

 • Fællesklub = alle lokale klubber i pågældende kommune/region
 • Lokal klub = TR-område

I Region Nord kan der en gang årligt søges om fællesklubtilskud efter følgende kriterier:

 • 1.000 kr. i grundtilskud pr. klub årligt
 • 35 kr. til de første 50 medlemmer årligt
 • 20 kr.  pr. medlem efter de 50 medlemmer årligt

En fællesklub kan højest modtage 12.000 kr. i ordinært fællesklubtilskud indenfor et kalenderår.

Ansøgning sendes til ds-nord@socialraadgiverne.dk eller til Dansk Socialrådgiverforening, Dusager 16, 8200 Aarhus N, med angivelse af henholdsvis medlemstal og kontonr.

Kriterier for ekstraordinære klubtilskud

Udover det ordinære fællesklubtilskud, der er afhængige af medlemstallet og ansøgning, er der mulighed for, at lokale klubber og fællesklubber kan søge om ekstraordinære tilskud.
Nogle af de kriterier, der vil blive lagt vægt på ved vurdering af ansøgninger om ekstraordinære klubtilskud er:

 • der skal være tale om aktiviteter, der ikke kan dækkes af de ordinære fællesklubtilskud
 • aktiviteten skal tilbydes til alle klubmedlemmer – i særlige tilfælde alene klubbestyrelsen
 • aktiviteten skal enten:
 • medvirke til at samle og styrke klubben
 • eller bidrage til udvikling af faglige aktiviteter på arbejdspladsen
 • eller medvirke til at synliggøre socialrådgiverne og deres arbejde på eller udenfor arbejdspladsen
 • eller være en del af arrangementer sammen med andre klubber/organisationer med samme indhold som ovenfor.

Der ydes ikke tilskud til:

 • studierejser – hverken individuelt eller samlet uddannelsesaktiviteter

Det forventes, at klubben efterfølgende redegør for anvendelsen af midlerne med en kort beskrivelse.

Formand og kontorleder er bemyndiget til at behandle ansøgninger, og bestyrelsen orienteres efterfølgende. Ansøgninger over 12.000 kr. skal bevilges af Regionsbestyrelsen.

Vedtaget af Regionsbestyrelsen sommeren 2022.

Supervision for tidlidsrepræsentanter

Står du som tillidsrepræsentant i nogle svære samarbejdsrelationer med din ledelse, kollegaer eller dine samarbejdspartnere? Kan du ikke finde hoved og hale i alle omorganiseringerne og besparelserne? Er der en bestemt sag eller problematik du ikke kan løse knuden på eller trænger du til at få mere fokus på din rolle og funktion som tillidsrepræsentant/fællestillidsrepræsentant? – Så er det måske supervision der kan hjælpe dig videre på vej.

Region Nord har afsat økonomiske midler til at du som tillidsrepræsentant/fællestillidsrepræsentant kan få supervision. Du skal bare skrive en kort ansøgning til Region Nord, hvor du beskriver det du behøver hjælp til.

Du kan bevilliges op til 3 supervisionssamtaler, og du kan enten selv finde en supervisor eller vi kan anvise en.

Ansøgningen sendes til Trine Quist, mail tq@socialraadgiverne.dk.

Kontakt os

Ring til os

70 10 10 99

Formand – Trine Quist

tq@socialraadgiverne.dk
Tlf: 22 40 18 99