Senior-økonomikonsulent til budget og regnskab i Dansk Socialrådsgiverforening

Dansk Socialrådgiverforening (DS) er en ambitiøs faglig organisation for socialrådgivere. Vi er sat i verden for at yde den bedste service og rådgivning af vores 19.000 medlemmer. Et helt centralt grundlag for dette er styringen og den daglige drift af foreningens økonomi. Så hvis du både har styr på detaljen og overblik samt erfaring med regnskab, økonomistyring og rapportering – så er det dig, vi står og mangler.

Søg nu. Vi holder løbende samtaler og lukker processen, når vi har den rigtige til jobbet.

Hvordan bliver din hverdag?

Du vil blive en del af afdelingen Organisation og Ledelse i Dansk Socialrådgiverforenings sekretariat. Afdelingen løser mange opgaver på tværs af organisationen – heriblandt hele økonomiområdet. Stillingen er en del af økonomiteamet, der foruden dig, består af 3 dygtige kolleger, som sammen løser opgaver i forbindelse med varetagelsen af foreningens økonomi og personaleadministration. Dit fokus i stillingen bliver:

 • Budgetstyring
 • Ansvarlig for regnskabsaflæggelse
 • Løbende afrapportering på foreningens økonomi og ledelsesinformation
 • Udvikling af økonomistyring, økonomisystemer og implementering af løsninger

Dine kvalifikationer

Vi leder efter en senior-økonomikonsulent, der er en dygtig, empatisk og serviceminded kollega med en alsidig erfaring indenfor økonomistyring og løsning af driftsopgaver. Derfor lægger vi vægt på, at du kan imødekomme flest mulig af følgende kvalifikationer:

 • Relevant økonomiuddannelse og flere års relevant erfaring med regnskabsaflæggelse og budgetstyring
 • Arbejder målrettet, selvstændigt og er god til at prioritere arbejdsopgaver
 • Erfaring med udarbejdelse og løbende optimeringer af økonomirapportering og formidling heraf til ikke-økonomer
 • En systematisk og organiseret arbejdsstil med en hands-on tilgang
 • Fokus på at optimere og udvikle processer, metoder og arbejdsgange
 • Gode formidlingsevner skriftligt og mundtligt
 • Gode samarbejdsevner og selvstændig opgavevaretagelse
 • Gode it-kompetencer og stærk i bl.a. excel og økonomistyringssystem
 • Erfaring med implementering af it-redskaber og processer

Du bliver vores garant for, at vi løbende har godt styr på økonomien. Du får stor frihed i tilrettelæggelsen og varetagelsen af dine opgave indenfor rammerne af de krav, der er til regnskabsaflæggelse og afrapportering. Det er en stilling, hvor du får mulighed for at udvikle din faglighed, dygtiggøre dig, prøve nye ting, og hvor der er kort vej fra idé til handling.

Dansk Socialrådgiverforening er i gang med at tilpasse og ændre sin organisation, hvor du kommer til at levere dit bidrag på det økonomiske område.

Vi forventer også, at du bidrager til vores i forvejen gode og sunde arbejdsmiljø med imødekommenhed, fokus på fællesskab, og hvor vi vægter en sund balance mellem arbejde og alt det andet, som optager os hver især.

Om os

Sekretariatet holder til i Toldbodgade i København, hvor vi samlet er ca. 45 dygtige kollegaer og en politisk valgt ledelse. Vi er en del af den samlede fagforening for landets socialrådgivere, der består af en hovedbestyrelse, forretningsudvalg, tre DS-regioner fordelt i landet og sekretariatet.

Stillingen er en fuldtidsansættelse med tiltrædelse hurtigst muligt. Ansættelse sker efter gældende lokaloverenskomst. Stillingen svarer til en chefkonsulentstilling i det offentligt. Vi har attraktive personalegoder og fleksibel arbejdstid med mulighed for hjemmearbejde.

Send din ansøgning til ds@socialraadgiverne.dk så snart du kan. Vi holder løbende samtaler, når den rigtige kandidat viser sig. Opslaget vil være oppe, indtil vi har den rigtige til jobbet.

Har du spørgsmål så ring til chef for Organisation og Ledelse Svend Bayer på tlf. 25 79 73 78.