Kontorleder til Dansk Socialrådgiverforening, Region Nord

Vi er en forening i rivende udvikling og vi søger en dygtig kontorleder til Region Nord, der både kan sikre en stabil drift og tænke nyt og visionært til gavn for vores medlemmer.

Dansk Socialrådgiverforening (DS) er en professionsfagforening med over 19.000 medlemmer og et stigende medlemstal. Vi arbejder med socialrådgivernes løn- og arbejdsvilkår, med at udvikle socialrådgiverfaget og påvirke socialpolitikken. Vi er fagforeningen for alle socialrådgivere: Medarbejdere og ledere, herunder både private og offentligt ansatte samt selvstændige, studerende samt socialrådgivere med en akademisk videreuddannelse.

Vi er en forening i hastig udvikling og vækst og vi arbejder målrettet for at hæve medlemstallet yderligere, styrke fællesskaberne på socialrådgiverarbejdspladserne og øge vores indflydelse lokalt og nationalt til gavn for medlemmerne. Vi søger derfor en kontorleder, der på en og samme tid kan sikre en stabil og professionel drift og samtidig har mod på at tænke nyt og visionært.

Som kontorleder i Region Nord bliver du øverste administrative leder af regionskontorerne og får ansvar for at lede kontorernes 12 medarbejdere. Du skal understøtte og sparre med den regionale politiske ledelse og er ansvarlig for, at politiske beslutninger og prioriteringer gennemføres. Desuden vil du indgå i en række samarbejder med foreningens ansatte og politisk valgte på tværs af organisationen på landsplan. I den forbindelse kan forventes en del rejseaktivitet.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå af:

  • Daglig ledelse af regionskontorernes 12 medarbejdere
  • Understøttelse af det politiske arbejde i regionen, herunder afvikling af møder i Regionsbestyrelsen
  • Udvikling af DS’ Region Nord i tråd med foreningens strategi Stærkere sammen
  • Optimering af regionens administration og løbende økonomistyring

Du refererer til Regionsbestyrelsen og i det daglige arbejde til Regionsformanden.

Vi forventer, at du har politisk forståelse og deler værdier med Dansk Socialrådgiverforening. Du har gode samarbejdsevner, er positiv af natur og har solid erfaring med ledelse, administration og organisationsudvikling fra tidligere stillinger.

Du har desuden erfaring med at arbejde med løn- og ansættelsesvilkår og trives i samarbejdet med en politisk ledelse – i dette tilfælde hovedbestyrelse og forretningsudvalg.

Som leder forventer vi, at du kan involvere og engagere vores dygtige og selvkørende medarbejdere og har fokus på trivsel og medarbejderindflydelse.

Ansættelsesvilkår

Kontorlederen ansættes på individuelle kontraktvilkår efter aftale. Der fastlægges en prøvetid. Forventet tiltrædelse er d. 3. oktober 2022

Om Dansk Socialrådgiverforening

DS er en fagforening med over 19.000 medlemmer geografisk opdelt i tre regioner samt en lang række landsdækkende klubber og faggrupper.

DS er en del af den nye hovedorganisation FH i Danmark.

DS ledes af en hovedbestyrelse, hvoraf formand og næstformand udgør daglig ledelse, samt et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og de tre regionsformænd. Som kontorleder bliver du en del af den tværgående ledergruppe i DS, som består af tre kontorledere, en sekretariatschef og fire afdelingsledere fra vores hovedkontor.

Om regionen

Region Nord dækker Region Midtjylland og Region Nordjylland med ca. 6.500 medlemmer og Regionens økonomi udgør i 2021 ca. 12 mio. kr. Region Nord har tre kontorer: hovedkontor i Aarhus, et kontor i Aalborg og et kontor i Holstebro.

Kontorlederens primære arbejdssted vil være på hovedkontoret i Aarhus.

Ansøgningen

Der er ansøgningsfrist d. 14. august 2022. Vi forventer at holde to samtalerunder, med første samtale 24. august og anden samtale d. 30. august om formiddagen 2022. Du skal sende din ansøgning og vedhæftede CV til ds@socialraadgiverne.dk og mærke ansøgningen ”Kontorleder, Region Nord”.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for medlemsafdelingen, Svend Bayer, på telefon 25797378. På grund af sommerferie kan Svend først kontaktes fra uge 31.