Faglig konsulent til Dansk Socialrådgiverforening

Har du erfaring indenfor arbejdet med løn- og ansættelsesvilkår, og brænder du for at skabe de bedste arbejdsbetingelser for medlemmerne af Dansk Socialrådgiverforening i Nordjylland? Så har vi jobbet til dig.

Jobbet
Som konsulent får du til opgave at varetage interesserne for vores medlemmer på en række arbejdspladser, primært i Nordjylland. Du har bl.a. fokus på ansættelsesforhold, afskedigelser, fratrædelsesaftaler og advarsler. Du håndterer konkrete personsager og forhandler med arbejdsgiverne.

Samtidig arbejder du med at styrke socialrådgivernes faglige fællesskaber på arbejdspladserne ved at engagere og aktivere medlemmerne og give dem handlekraft til at øve indflydelse på rammerne for deres arbejdsliv. I forlængelse heraf understøtter du tillidsrepræsenter i deres arbejde.

Du vil i det daglige samarbejde tæt med både TR’ere på arbejdspladserne samt arbejdsmiljø- og organiseringskonsulenter i DS Nord. Du vil samtidig have et stort fokus på, hvordan vi kan invitere endnu flere socialrådgiverne ind i det faglige fællesskab.

Dig
Du har indsigt i både ansættelsesretlige regler og det organiserende arbejde i en fagforening. Du ser muligheder frem for begrænsninger, er analytisk anlagt og har en god portion forhandlingserfaring.

Konkret evner du at:

  • anvende og formidle kommunalt og regionalt overenskomst- og aftalestof mv.
  • forhandle løn, vilkår og lokalaftaler
  • facilitere processer der styrker de lokale fællesskaber på arbejdspladserne herunder engagere og
    motivere medlemmer, og måske kommende-medlemmer
  • være katalysator for et godt samarbejde med foreningens tillidsrepræsentanter

Du er sandsynligvis uddannet socialrådgiver og er samtidig selvstændig, serviceminded og samarbejdsorienteret. Allervigtigst er det dog, at du sætter foreningens medlemmer i centrum og brænder for at gøre en forskel for dem.

Vi tilbyder
Vi tilbyder afvekslende arbejdsopgaver, et rart og uformelt arbejdsmiljø, hvor du er omgivet af dygtige og engagerede kolleger. Vi har fleksibel arbejdstid med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 36 timer. Øvrige løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst med DJØF.

Arbejdsstedet er vores kontor i Aalborg, men du må påregne besøg på arbejdspladser i Nord- og Midtjylland, hvorfor kørekort og adgang til egen bil er nødvendig.

Stillingen ønskes besat pr 1. juni 2023.

Yderligere oplysninger
Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte konsulent Mette Sehested på 30 63 18 90 eller kontorleder Janne Wennerstrøm på telefon 21 13 03 56.

Sådan gør du
Send din ansøgning og dit cv mærket ”Konsulent” til Dorthe Tschenka Jensen på mail: dtj@socialraadgiverne.dk. Ansøgningsfristen er d. 29. marts 2023, og vi forventer at holde ansættelsessamtaler d. 20. og 24. april.


Dansk Socialrådgiverforening er en fagforening med knap 19.000 medlemmer geografisk opdelt i 3 regioner. Region Nord varetager interesser for ca. 6.500 medlemmer. Regionens primære opgaver består i medlemsservice i form af rådgivning og forhandling i alle forhold, der vedrører løn- og ansættelsesvilkår, samt organisering og aktivering af de lokale arbejdspladsfællesskaber. I Region Nord er der foruden regionsformanden ansat 12 konsulenter, 1 administrativ medarbejder og 1 kontorleder. Du kan læse mere om foreningen på www.socialraadgiverne.dk.