Afdelingschef for Organisering, Tillidsvalgte og Arbejdsmiljø

Vil du være med til at vende udviklingen for fagbevægelsen og skabe en fremtid, hvor socialrådgivere oplever deres fagforening som nærværende og relevant? Har du ideer til hvordan fagbevægelsen tiltrækker, inddrager og mobiliserer medlemmerne? Så kan vi give dig muligheden for at sætte dine ideer i spil og være med til at udstikke kursen som vores nye afdelingschef.

Dansk Socialrådgiverforening er i fuld gang med at styrke foreningens profil til fordel for medlemmerne. Et væsentligt omdrejningspunkt bliver at styrke foreningens rekrutterende og organiserende indsatser og understøttelsen af de tillidsvalgte. Derfor søger vi en afdelingschef for den nyoprettede afdeling ’Organisering, Tillidsvalgte og Arbejdsmiljø’, der skal stå i spidsen for en markant gentænkning og styrkelse af foreningens nye og samlede tilgang til rekruttering og organisering.

Opgaven

Dansk Socialrådgiverforening er i fuld gang med en større organisationsforandring.  Som led i forandringen kommer den kommende afdelingschef til at spille en central rolle i etableringen af en helt ny afdeling, ’Organisering, Tillidsvalgte og Arbejdsmiljø’. Organisationsforandringen er led i en stor turn-around med fokus på, hvordan vi skaber værdi for medlemmerne og udvikler fremtidens fagforening.

Organisationen har en stor forandringsopgave foran sig, hvor chefen for Organisering, Tillidsvalgte og Arbejdsmiljø vil få en betydelig rolle i at opbygge en ny afdeling, hvor medarbejderne trives, og sikre, at organisationen lykkes med at højne organiseringsgraden og styrke fællesskabet. Sammen med den resterende chefgruppe skal den kommende afdelingschef også bidrage til at implementere en ny organisation, hvor vi skal udvikle og forankre ny arbejdspraksis, kultur og samarbejdsformer på tværs af landet.

Stillingen har arbejdssted i Aarhus, men det er en forventning, at chefen for Organisering, Tillidsvalgte og Arbejdsmiljø kontinuerligt kommer rundt på de forskellige lokationer i hele landet.

Afdelingen Organisering, Tillidsvalgte og Arbejdsmiljø skal under ledelse af den nye afdelingschef varetage følgende opgaver:

  • Ny og styrket organisering- og rekrutteringsindsats
  • Ny sammenhængende kompetenceudviklingsindsats af tillidsvalgte
  • Løbende understøttelse af tillidsvalgte
  • Oprettelse og drift af ny national Arbejdsmiljø Taskforce
  • Ny og sammenhængende studieindsats
  • Fælles strategi for indkøb af merchandise

Profilen

Du er en erfaren leder og kan dokumentere en dialogsøgende, nærværende og involverende ledelsesstil kombineret med en evne til at sikre resultater og fremdrift i opgaveløsningen. Tidligere erfaring og viden om, hvordan en medlemsstyret organisation skaber engagement og fællesskab og sikrer en høj organiserings- og rekrutteringsgrad er et plus. Denne viden kan komme fra både fagforeningsregi, frivillige organisationer eller medlemsbaserede organisationer eller lignende, som har en etableret tilgang til best practice indenfor fællesskabsskabende og organiserende tilgange. Denne viden og erfaring kombineret med en god forståelse for fagforeningernes rolle i samfundet samt kendskab til socialrådgivernes arbejdsvilkår, betingelser og rammer er gode forudsætninger.

Det vigtigste er dog, at du er en dygtig leder med en solid ballast i forhold til at drive omfattende og komplekse forandringsprocesser. Du skal desuden kunne balancere en bred opgaveportefølje, sikre en stabil drift, udvikle driften samt udvikle og implementere nye strategiske indsatser. Det kræver kompetencer i forandringsledelse, implementering, driftsudvikling, procesledelse og projektledelse.

Du kan læse det udvidede stillings- og profilmateriale og søge stillingen på www.muusmann.com.

Vi tilbyder dig

Du bliver en del af en nyetableret chefgruppe med høje ambitioner for både medlemmerne, vores organisation og vores ledelsesmæssige fællesskab. Vi vægter gensidig tillid, tæt koordination og en fælles ledelsesmæssig stil højt – samtidig med at vi er optaget af at give hver chef sit eget ledelsesrum. Hen over efteråret vil vi igangsætte en fælles udviklingsproces for chefgruppen, som du vil blive en del af, hvor vi vil sætte det personlige lederskab og det stærke ledelsesteam på dagsordenen. Samtidig tilbyder vi attraktive løn- og ansættelsesforhold og en helt enormt meningsfuld sag.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 3. april 2024.

For yderligere information kontakt gerne direktør Rasmus Dias Tolstrup, tlf.: 60 61 34 84 (frem til 15. marts, hvorefter han går på ferie) eller Chris Petersen, adm. direktør i MUUSMANN A/S, tlf.: 81 71 75 16.