Hvem vælger hvem til hvad i DS?

Ifølge DS’ love er den politiske ledelse på valg hvert andet år i lige år. Nedenfor kan du se, hvem der vælger hvem til hvad i forbindelse med urafstemningsvalg og regionale generalforsamlinger.

Formandsvalg og hovedbestyrelsesvalg

  • Hvem skal vælges? Formand, næstformand, tre regionsformænd og ti øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer.
  • Hvem kan kandidere? Alle aktive medlemmer. Til regionsformændsposterne; alle aktive medlemmer i den pågældende region.
  • Hvem kan stemme? Til Hovedbestyrelsen: alle aktive medlemmer og seniormedlemmer. Studentermedlemmer udpeger to repræsentanter gennem valg i deres egen organisation SDS – Sammenslutningen af Dansk Socialrådgiverstuderende. Til formands- og næstformandsposten: alle aktive medlemmer, studentermedlemmer og seniormedlemme. Til regionsformændsposterne; alle aktive medlemmer og studentermedlemmer i den pågældende region.
  • Hvordan vælges? Ved urafstemning – det vil sige, at alle medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening kan stemme. Der åbnes for stemmeafgivelse på hjemmesiden den 19. september 2022 og man kan stemme frem til søndag den 2. oktober. Som stemmeberettiget kan du stemme på op til 10 kandidater til hovedbestyrelsen, samt en kandidat til hver af de øvrige poster, du er stemmeberettiget til. Valgresultatet offentliggøres om eftermiddagen mandag den 3. oktober.
  • Hvordan kandideres? Hovedbestyrelsen skal modtage tilkendegivelse af kandidatur senest den 5. september 2022 kl. 12.00. I praksis meldes kandidatur ved at oprette en profil på hhv. valgportalen for formandsvalg og valgportalen for hovedbestyrelsesvalg. Det er muligt at melde sit kandidatur på de to portaler f.o.m. 8. august 2022.

Regionsbestyrelsesvalg

  • Hvem skal vælges? Mindst ti regionsbestyrelsesmedlemmer i hver af de tre regioner.
  • Hvem kan kandidere? Alle aktive medlemmer i regionen.
  • Hvem kan stemme? Alle aktive medlemmer og seniormedlemmer i regionen
  • Hvordan vælges? På de tre regionale generalforsamlinger.
  • Hvordan kandideres? Medlemmerne der ønsker at opstille til regionsbestyrelsen oplyser deres kandidatur på generalforsamlingen.

Spørgsmål vedr. valg i DS?

Toke Dahler tdl@socialraadgiverne.dk – tlf.: 3338 6140