Når vi om seks år – i år 2022 – kigger ud over socialrådgiverarbejdspladserne, så ser vi, at socialrådgiverne på den enkelte arbejdsplads har bedre arbejdsvilkår, bedre betingelser for det socialfaglige arbejde og oplever øget arbejdsglæde.

Det kræver et stærkere DS. På den baggrund blev det vedtaget på Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskab i 2016 at sætte fokus på seks centrale organisatoriske satsninger i de kommende år.

1. Fart på faggrupperne

Engagementet og det faglige fællesskab i og omkring faggrupperne er unikt. Faggrupperne tilbyder medlemmerne et rum for faglig udvikling og spiller en central rolle, når DS skal formulere politik på de forskellige fagressorter. Men DS kan blive endnu bedre til at understøtte faggrupperne administrativt og fagligt. Derfor er en styrkelse af faggrupperne gennem forbedrede uddannelsesmuligheder og ekstra konsulentbistand en central satsning i de kommende år.

2. TR

Rygraden i DS er tillidsrepræsentanterne. Projektet ”Fremtidens TR” har defineret de centrale TR opgaver:
Rekruttering, fællesskab og klub, indflydelse, forhandling og ekspertise. Hertil kommer de tre tværgående færdigheder som TR skal beherske: Lederskab, relationer og kommunikation. Opgaven i de kommende år er at tilpasse TR-uddannelserne og styrke sparringen konsulent og TR imellem.

3. Organisering på tværs af organisationen

Medlemstallet er stigende, men organisationsprocenten faldende. Det er ikke acceptabelt. Derfor skal der turbo på arbejdet med at engagere og organisere de uorganiserede kollegaer, særligt de unge og nyuddannede. Det en opgave, som ikke alene lader sig løse af TR eller af DS-konsulenter, men kræver hele organisationens opmærksomhed.

4. Styrket studenterindsats

Det er ikke længere givet, at man som ung socialrådgiver melder sig ind i sin fagforening. Det kan man begræde, eller man kan gøre noget ved det. I DS vælger vi det sidste. Arbejdet med at organisere og være i dialog med de studerende er styrket markant de sidste år, men vi er ikke i mål. Derfor er en styrket studenterindsats i samarbejde med SDS en af de seks centrale organisatoriske satsninger de næste år.

5. Klubberne

Vi er i den forgangne periode blevet klogere på, hvordan vi skal skabe liv og engagement i klubberne, men vi er ikke i mål. Klubberne er og bliver det centrale omdrejningspunkt for de faglige fællesskaber lokalt, derfor vil arbejdet med at styrke klubberne, uddanne og bistå såvel TR-suppleanter som klubbestyrelser være et centralt fokusområde i den kommende repræsentantskabsperiode

6. Fokus på ledere, privatansatte, kollegaer på alenearbejdspladser, selvstændige og socialrådgivere med en akademisk overbygning

Det faglige fællesskab skal også være for dem, der arbejder som ledere, privatansatte, på alenearbejdspladser, selvstændige og socialrådgivere med en akademisk overbygning. Opgaven med at organisere og fastholde de grupper af socialrådgivere vil være et fokusområde i de kommende år. DS skal på en og samme tid skabe rum for faglig udvikling og inspiration for disse grupper, og samtidig sikre en professionel servicering og rådgivning i forhold til løn og ansættelse.

Kontakt