Daglig Ledelse

Daglig Ledelse har den administrative og personalemæssige ledelse af sekretariatet og tegner foreningen

Daglig Ledelse består af formand og næstformand.

Daglig Ledelse har den administrative og personalemæssige ledelse af sekretariatet og tegner foreningen. Derudover er det også Daglig Ledelse, som træffer beslutning om iværksættelse af retshandlinger og voldgift.

Forretningsudvalg

MadsBilstrup

Mads Bilstrup

Formand

Sekretariat
Toldbodgade 19B
1253 København K

Telefon:
40739441
33386195
DitteBrøndum

Ditte Brøndum

Næstformand

Sekretariat
Toldbodgade 19B
1253 København K

Telefon:
22526174

Ansvarsområder

Organisation

Mads Bilstrup

 • Økonomiansvarlig
 • Socialrådgiveren/Ansvarshavende redaktør
 • Intern arbejdsgiverfunktion
 • Socialrådgiverdage
 • Stærkere sammen (Politisk vision for 2021 -24)
 • TR-området
 • Statens område
 • Kriminalforsorgen
 • Sektionen for selvstændige

Ditte Brøndum

 • Stærkere sammen (Politisk vision for 2021 -24)
 • Seniorsektionen

Politik og organisation

Mads Bilstrup

 • Lederområdet og Ledersektionen

Ditte Brøndum

 • Uddannelse og SDS
 • Internationalt arbejde

Overenskomst

Mads Bilstrup

 • Overenskomstforhandlinger (offentlige og private)
 • Løn og forhandling (mellem OK-forhandlingerne)

Politik

Mads Bilstrup

 • Beskæftigelsespolitik
 • Socialpolitik, voksenområdet
 • Integration
 • Fattigdom
 • Ungdomskriminalitet og kriminalitetsforebyggelse

Ditte Brøndum

 • Socialpolitik, børneområdet
 • Socialpolitik, voksenhandicap
 • Ny teknologi/digitalisering
 • Sundhedspolitik
 • Forskning
 • Professionsetik
 • Familieret – skilsmisse og adoption
 • Udvikling af professionen
 • Ligestilling
 • Arbejdsmiljø

Kontakt