Daglig Ledelse

Daglig Ledelse har den administrative og personalemæssige ledelse af sekretariatet og tegner foreningen

Daglig Ledelse består af formand og næstformand.

Daglig Ledelse har den administrative og personalemæssige ledelse af sekretariatet og tegner foreningen. Derudover er det også Daglig Ledelse, som træffer beslutning om iværksættelse af retshandlinger og voldgift.

Forretningsudvalg

MadsBilstrup

Mads Bilstrup

Formand

Sekretariat
Toldbodgade 19B
1253 København K

Telefon:
40739441
33386195
DitteBrøndum

Ditte Brøndum

Næstformand

Sekretariat
Toldbodgade 19B
1253 København K

Telefon:
22526174

Ansvarsområder

Organisation

Mads Bilstrup

 • Økonomiansvarlig
 • Socialrådgiveren/Ansvarshavende redaktør
 • Intern arbejdsgiverfunktion
 • Socialrådgiverdage
 • Revision af TR-uddannelsen
 • Statens område
 • Kriminalforsorgen

Ditte Brøndum

 • DS 2022, Organisering og Lokal interessevaretagelse
 • Faggruppeprojektet

Overenskomst

Mads Bilstrup

 • Overenskomstforhandlinger (offentlige og private)
 • Løn og forhandling (mellem OK-forhandlingerne)

Politik

Mads Bilstrup

 • Beskæftigelsespolitik
 • Udsatte voksne
 • Socialpolitik, voksenområdet
 • Lederområdet
 • Integration
 • Sammenhængsreform og udvikling af den offentlige sektor
 • Fattigdomsudviklingen
 • Ungdomskriminalitet og kriminalitetsforebyggelse
 • Ligestilling

Ditte Brøndum

 • Udsatte børn
 • Socialpolitik, børneområdet
 • Ny teknologi/digitalisering
 • Sundhedspolitik
 • Forskning
 • Professionsetik
 • Familieret – skilsmisse og adoption
 • Ungdomskriminalitet og kriminalitetsforebyggelse
 • Udvikling af professionen
 • Ligestilling
 • Det specialiserede socialområde

Politik og organisation

Ditte Brøndum

 • Arbejdsmiljø og Arbejdsmiljøresolutionen
 • Uddannelse og SDS
 • Internationalt arbejde

Kontakt