Daglig Ledelse

Daglig Ledelse har den administrative og personalemæssige ledelse af sekretariatet og tegner foreningen

Daglig Ledelse består af forkvinde og næstforkvinde.

Daglig Ledelse har den administrative og personalemæssige ledelse af sekretariatet og tegner foreningen. Derudover er det også Daglig Ledelse, som træffer beslutning om iværksættelse af retshandlinger og voldgift.

Forretningsudvalg

SigneFærch

Signe Færch

Forkvinde

Sekretariat
Toldbodgade 19B
1253 København K

Telefon:
24692853
DitteBrøndum

Ditte Brøndum

Næstforkvinde

Sekretariat
Toldbodgade 19B
1253 København K

Telefon:
22526174

Kontakt