Daglig Ledelse

Daglig Ledelse har den administrative og personalemæssige ledelse af sekretariatet og tegner foreningen

Daglig Ledelse består af formand og næstformand.

Daglig Ledelse har den administrative og personalemæssige ledelse af sekretariatet og tegner foreningen. Derudover er det også Daglig Ledelse, som træffer beslutning om iværksættelse af retshandlinger og voldgift.

Forretningsudvalg

MadsBilstrup

Mads Bilstrup

Formand

Sekretariat
Toldbodgade 19B
1253 København K

Telefon:
40739441
87309191
DitteBrøndum

Ditte Brøndum

Næstformand

Sekretariat
Toldbodgade 19B
1253 København K

Ansvarsområder

Organisation

Mads Bilstrup

 • Økonomiansvarlig
 • Socialrådgiveren/Ansvarshavende redaktør
 • Intern arbejdsgiverfunktion
 • Socialrådgiverdage
 • Revision af TR-uddannelsen

Ditte Brøndum

 • Statens område
 • Kriminalforsorgen
 • DS 2022, Organisering og Lokal interessevaretagelse
 • Faggruppeprojektet

Overenskomst

Mads Bilstrup

 • Overenskomstforhandlinger (offentlige og private)
 • Løn og forhandling (mellem OK-forhandlingerne)

Politik

Mads Bilstrup

 • Beskæftigelsespolitik
 • Socialpolitik, voksenområdet
 • Lederområdet
 • Integration
 • Sammenhængsreform og udvikling af den offentlige sektor
 • Fattigdomsudviklingen
 • Ligestilling

Ditte Brøndum

 • Socialpolitik, børneområdet
 • Ny teknologi/digitalisering
 • Sundhedspolitik
 • Forskning
 • Professionsetik
 • Familieret – skilsmisse og adoption
 • Ungdomskriminalitet og kriminalitetsforebyggelse
 • Udvikling af professionen

Politik og organisation

Ditte Brøndum

 • Arbejdsmiljø og Arbejdsmiljøresolutionen
 • Uddannelse og SDS
 • Internationalt arbejde

Kontakt