Nye klubtilskudsregler i DS Region Syd… du kan søge nu!

Læs regionsformand Mie Vode Molls leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle tillidsvalgte i Region Syd den 15. juni 2022.

I DS Region Syd elsker vi at samle kollegaer til faglige og sociale aktiviteter.

Regionsbestyrelsen har et aktivitetsudvalg, som står bag vores ”Klogere sammen”-webinarer samt fysiske aktiviteter på tværs af regionen. Som regionsformand kommer jeg også meget gerne ud til lokale fyraftensmøder, generalforsamlinger og lignende.

For at understøtte de lokale aktiviteter i endnu højere grad, har regionsbestyrelsen arbejdet med at udforme nogle klubtilskudsregler, som kan understøtte, at I lokalt får bedre muligheder for at skabe faglige og sociale aktiviteter. Klubtilskudsreglerne gælder for det kommunale, regionale, statslige og private område. Dog er landsklubberne undtaget og fastholder deres nuværende regler. Vi har samarbejdet med DS Region Øst og DS Region Nord, hvorfor vi fremover har ens regler med undtagelse af størrelsen på det maksimale tilskud.

Alle klubber kan få tilskud, men vi har valgt at opstille kriterier, som bedst muligt understøtter små klubber eller klubber uden formue. Målet er jo, at alle får mulighed for at afvikle aktiviteter.
Klubtilskudsreglerne er netop vedtaget og skal nu ud at leve. Du kan læse om klubtilskudsreglerne via linket nedenfor, og ved spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte din konsulent.

Når klubtilskudsreglerne er fuldt indfaset, forventer DS Region Syd at anvende ca. 100.000 kr. af sit årlige aktivitetsbudget på fællesklubtilskud og ekstraordinære klubtilskud.

Med de nye klubtilskudsregler er det vores håb, at flere medlemmer får mulighed for at deltage i og bidrage til vores fællesskab. Så vi glæder os til et aktivt efterår.

» Du finder regelsættet her

Men først vil jeg ønske jer den skønneste sommer! I gør en kæmpe forskel for jeres kollegaer, for jeres arbejdspladser og for DS i det daglige, men pauser fra de daglige gøremål er helt nødvendige. Nødvendige for at samle tankerne, for at finde balancen samt for at få ideer til og mod på mere.

Sommerhilsner fra regionsbestyrelsen, medarbejderne i DS Region Syd og Mie.

Mie Vode Moll
Regionsformand
Dansk Socialrådgiverforening Region Syd