Ny guide skal sikre god start på arbejdslivet

Alt for mange nyuddannede socialrådgivere får et praksischok, når de starter i deres første job. Nu lancerer DS og KL nyt materiale, som skal styrke indgangen til socialrådgivertilværelsen.

Dansk Socialrådgiverforening og Kommunernes Landsforening aftalte under overenskomstforhandlingerne i 2011 at styrke mulighederne for, at nyuddannede får en god start på socialrådgiverlivet.

Det har nu ført til lanceringen af et omfattende inspirationsmateriale om introduktions- og mentorordninger for nyuddannede socialrådgivere på kommunale arbejdspladser – et materiale, som vil give et bedre møde med praksis og dermed fastholde flere i faget, håber arbejdsmiljøkonsulenten.

Let at tilpasse til den enkelte arbejdsplads

Materialet er en vigtig styrkelse, pointerer arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Socialrådgiverforening, Elisabeth Huus Pedersen. For konsulenterne på DS’ regionskontorer og ”Karrieretelefonen” oplever ofte, at nyuddannede har det svært i den første tid på arbejdspladserne.

– Materialet fra KL og DS er til inspiration og skal naturligvis tilpasses den enkelte arbejdsplads’ lokale forhold. Derfor indeholder materialet skabeloner til blandt andet skemaer, tjeklister og dagsordener, som er klar til at blive tilpasset de enkelte arbejdspladser, så det er let at komme i gang. Der er også en folder til den nyuddannede socialrådgiver, blandt andet med gode råd til at komme godt ud i praksis.

En investering som betaler sig

En god introduktions- og mentorordning er ikke kun en gevinst for den nyuddannede socialrådgiver, understreger Elisabeth Huus Pedersen. Både arbejdsplads, kontaktperson og mentor får nemlig et løft af forløbet.

– Kontaktperson og mentor får en masse ud af at skulle forklare deres egne metoder. Det sætter tingene i perspektiv og lægger op til refleksion. Samtidig bliver arbejdspladsen beriget med en medarbejder, som kender den spritnyeste viden fra uddannelsen, siger hun og tilføjer:

– Og for arbejdspladsen som helhed er det en virkelig god investering at få de nyuddannede godt i gang, for det får man tidobbelt igen senere med en meget mere kompetent socialrådgiver, der er glad for sit arbejde, og som bliver på arbejdspladsen i lang tid.


Nye materialer præsenteres på temadage for TR og AMiR

Dansk Socialrådgiverforening præsenterer de nye værktøjer fra projektet ’Nøglen til en god start’ på tre temadage målrettet arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter uafhængig af deres overenskomst.

Her får AMiR og TR inspiration til, hvordan man kan starte introduktionsordninger og mentorordninger for de nyuddannede og nyansatte socialrådgivere.

Temadagene holdes 17. november i Fredericia, 18. november i Randers og 23. november i Roskilde. Tilmelding foregår via kalender-siden for hver enkelt temadag.