Nøglen til en god start: Introduktions- og mentorordninger for nyuddannede

Vil I være med i nyt projekt, der skal skabe en god start for nyuddannede socialrådgivere? Deltag i informationsmøde med KL og Dansk Socialrådgiverforening og find ud af, om det er noget for jer.

De første år på arbejdsmarkedet kan være overvældende for en nyuddannet socialrådgiver. En god start på arbejdslivet er en vigtig forudsætning for, at den nyuddannede kan opbygge erfaring og opleve faglige succeser. En god start er en forudsætning for trivsel, arbejdsglæde og tilknytningen til arbejdspladsen.

Erfarne socialrådgivere er en forudsætning for en god borgerkontakt, og omvendt kan hyppige sagsbehandlerskift føles utrygt og være med til at skabe utilfredshed hos de borgere, der har brug for socialrådgivernes bistand.
KL og Dansk Socialrådgiverforening igangsætter derfor et projekt, der kan understøtte arbejdspladser i at skabe en god start for nyuddannede socialrådgivere ved hjælp af introduktions- og mentorordninger. Projektet har til formål at bidrage til

  • bedre fastholdelse af nyuddannede socialrådgivere
  • at den faglige kvalitet i arbejdet udvikles og styrkes
  • at løfte arbejdsmiljøet på kommunale arbejdspladser.

Vær med i projekt ’Nøglen til en god start: introduktions- og mentorordninger’

KL og Dansk Socialrådgiverforening søger arbejdspladser, der vil være med i et projekt, hvor arbejdspladsen iværksætter eller videreudvikler en introduktionsordning/mentorordning for nyuddannede socialrådgivere. Arbejdspladsen kan få midler til at udvikle og igangsætte sådanne ordninger og få ekstern konsulentbistand fra Københavns Professionshøjskole, som med stærkt fagligt kendskab kan bistå med for eksempel udvikling og procesfacilitering, faglige oplæg mv.

KL og Dansk Socialrådgiverforening har tidligere udarbejdet inspirationsmaterialet ’Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne’ på www.vpt.dk/nysoc, som består af en række praktiske redskaber til blandt andre ledere, tovholdere, kontaktpersoner og mentorer.

Deltag i virtuelt informationsmøde 10. maj 2021

Lyder projektet som noget for din arbejdsplads, så vær med, når KL og Dansk Socialrådgiverforening holder et uforpligtende virtuelt informationsmøde den 10. maj. Til informationsmødet kan I desuden møde konsulenterne fra Københavns Professionshøjskole, som er tilknyttet projektet.

Her kan interesserede arbejdspladser blive klogere på projektets muligheder og på, hvordan I kan ansøge om at deltage i projektet. Deltag gerne flere fra samme arbejdsplads, for eksempel leder, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant, arbejdspladsens tovholder for nyansatte eller andre relevante.

Læs nærmere om projektet og om, hvordan I kan ansøge om at deltage her www.vpt.dk/nysoc