Nøglen til en god start – for nyuddannede socialrådgivere

Brug KL og DS’ fælles inspirationsmateriale til at iværksætte introduktionsordninger og mentorordninger for nyuddannede og nyansatte socialrådgivere.

Inspirationsmaterialet består af fem værktøjspjecer målrettet beslutningstageren, tovholderen, kontaktpersonen i introduktionsordningen, mentoren i mentorordningen og den nyansatte selv.

En god start for den nyuddannede socialrådgiver er med til at give det nødvendige fodfæste på arbejdspladsen, der gør, at hun/han fastholdes på arbejdspladsen i stedet for at søge nye græsgange efter kort tid. Den nyuddannede får en positiv oplevelse af sit arbejdsmiljø, og når hun/han forbliver på arbejdspladsen i stedet for at skifte job, så sparer arbejdspladsen tid og penge til gentagne ansættelsesrunder.

En vigtig pointe i materialet er, at der bør laves både en introduktionsordning, hvor en kontaktperson står for instruktion og indføring på arbejdspladsen i starten af ansættelsen, og en mentorordning, hvor mentoren står for den langsigtede faglige kompetenceudvikling og sparring.

Gode spørgsmål til idéudvikling på et personalemøde:

  1. Hvad har nyuddannede socialrådgivere især brug for?
  2. Hvad forstår vi som en god introduktions- og mentorindsats?
  3. Hvad fremmer/hæmmer videndeling på arbejdspladsen?
  4. Hvordan kan kollegerne støtte kontaktpersoner, mentorer og den nyuddannede socialrådgiver?
  5. Hvilken ramme for en introduktions- og mentorordning skal vi opstille?
  6. Hvad forventer vi af den nyuddannede socialrådgiver?
  7. Hvad kan den nyuddannede socialrådgiver forvente af os?
  8. Lav tre gode råd til den nyuddannede socialrådgiver!

I disse coronatider skal I være særligt opmærksom på nyansatte kolleger, der er kommet til under hjemsendelsesperioderne. Har de fået en tilstrækkelig introduktion? Er de blevet en del af arbejdspladsens sociale fællesskab? Skal der laves en ekstra indsats?

Selv om materialet er lavet i samarbejde med KL, kan det sagtens inspirere til en god modtagelse af nyuddannede samt nyansatte socialrådgivere i andre sektorer end den kommunale, det vil sige på statslige, regionale og private arbejdspladser.

» Læs KL og DS’ materiale om ’Nøglen til en god start for nyuddannede socialrådgivere i kommunen’